Avai.lt
Dumblų tvarkymas

Dumblų tvarkymas

 
Apie AVAI

 

Inžinerines ekologijos asociacijos iniciatyva kartu su Lietuvos Pramonininkų Konfederacija, 1998 m.  buvo įsteigta Viešoji įstaiga "APLINKOS VADYBOS IR AUDITO INSTITUTAS" (AVAI), siekiant ekologinės situacijos pagerinimo Lietuvoje ir visame Baltijos jūros regione. AVAI stengiasi padėti šalies įmonėms ir organizacijoms spręsti aplinkosaugines problemas.

 

       VšĮ „AVAI“ specialistai puikiai išmano aplinkosauginius reikalavimus, aplinkosauginę teisę, turi sukauptą labai didelę patirtį, ir teikia šias paslaugas:

 

 Pramonės ir verslo įmonėms:

  • konsultuoja Aplinkos apsaugos vadybos sistemos, atitinkančios ISO 14001 standarto reikalavimus, sukūrimo ir įdiegimo klausimais;
  • atlieka įmonių veiklos aplinkosauginį auditą;
  • rengia technologijas atliekų tvarkymo srityje:

          - pavojingų atliekų

          - bioskaidžių atliekų

          - nuotekų, dublų tvarkyme

          - naftos produktų, bei riebalų tvarkyme

          - kvapų šalinime

  • veda PA (pavojingų atiekų) tvarkymo kursus.

  Žemės ūkio subjektams:

  • konsultuoja ir ruošia technologijas, mėšlų, bioskaidžių atliekų apdorojimo klausimais;
  • dirvos kokybės gerinimas;
  • biologinis beicavimas;
  • augalų ligų (fitopatogenų) prevencija;
  • vaisių bei daržovių ekologinis saugojimas.

  Jei Jūsų įmonėse yra spręstinų klausimų, prašome kreipkitės į mus.


 

 
 accidents at work . http://Medformula.com . best football gloves 2014