Avai.lt
Apie AVAI

 

Inžinerines ekologijos asociacijos iniciatyva kartu su Lietuvos Pramonininkų Konfederacija, 1998 m.  buvo įsteigta Viešoji įstaiga "APLINKOS VADYBOS IR AUDITO INSTITUTAS" (AVAI), siekiant ekologinės situacijos pagerinimo Lietuvoje ir visame Baltijos jūros regione. AVAI stengiasi padėti šalies įmonėms ir organizacijoms spręsti aplinkosaugines problemas.

 

       VšĮ „AVAI“ specialistai puikiai išmano aplinkosauginius reikalavimus, aplinkosauginę teisę, turi sukaupusi labai didelę patirtį visose aukščiau minėtose veiklos kryptyse. Trumpa atliktų darbų apžvalga.

       VšĮ „AVAI“ specialistai:

  • konsultavo įmones Aplinkos apsaugos vadybos sistemos, atitinkančios ISO 14001 standarto reikalavimus, sukūrimo ir įdiegimo klausimais (UAB „Putokšlis“, UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Viremida“, UAB „Vilniaus vandenys“, AB „Lietuvos dujos“ ir kt.);
  •  atliko įmonių veiklos aplinkosauginį auditą (AB „Lietuvos dujos“, AB „Mažeikių nafta“, UAB „Espersen Lietuva“, UAB „Žalmargės pienas, UAB „Polivektris“ ir kt.);
  • parinko technologijas ir įrangą atidirbtų alyvų perdirbimui (UAB „Enhydris“);
  • atliko daug darbų nuotekų tvarkymo srityje (UAB „Krevetė“ nuotekų tvarkymo studija, UAB „Vakarų Ryterna“ buitinių nuotekų biologinio valymo stoties studija, UAB „Arčia“ maisto perdirbimo įmonės nuotekų valymo įrenginiai, UAB „TDL ODA“ nuotekų valymo studijos, atitinkančios geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) reikalavimus, parengimas ir kt);
  • parengė pavojingų, komunalinių, bioskaidžių ir kt. atliekų projektus („Palangos miesto atliekų ir sąvartyno tvarkymo pirminiai pasiūlymai“, „Komunalinių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų surinkimo programa“, Joniškio rajono atliekų tvarkymo programa“, „Rokiškio rajono atliekų tvarkymo planas bei Rokiškio rajono esamų sąvartynų sutvarkymo planas“, UAB „Vikmaka“ Medienos atliekų surinkimas ir paruošimas antriniam naudojimui, UAB „Chitinas“ mobili biodegraduojančių atliekų perdirbimo technologinė linija, taikomasis mokslinio tyrimo darbas „Kailių ir odų pramonėje susidarančių atliekų ir jų utilizavimo galimybių studija“, mokslinis tyrimas „Biologiškai skaidžių atliekų, susidarančių maisto pramonės įmonėse, perdirbimo galimybių studija“ ir kt.);
  • parengė Paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti, o taip pat rekomendacijas įmonėms aplinkosauginės veiklos tobulinimui;
  • pagal valstybinių institucijų užsakymus rengė aplinkosauginių teisinių dokumentų projektus, nuolat konsultuoja įmonių specialistus aplinkosauginiais klausimais, ir t.t;
  •  Šiuo metu yra intensyviai dirbama su biotechnologijų panaudojimu sprendžiant įvairias problemas, susijusias su ūkine veikla, nuotekų valymu, dumblų tvarkymu, kvapų šalinimu, vaisių ir daržovių saugojimu ir su kitomis problemomis.

      Jei Jūsų įmonėse yra spręstinų klausimų, prašome kreipkitės į mus.


 

Vykdomas projektas:

 

Šių metų vykdomas projektas „Tvartų ir galvijų kompleksų higienizavimas ir biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas taikant biotechnologinius

metodus“ ( Nr. 1PM-PV-11-1-006991-PR001), pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2012 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ antrąją veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.

Daugiau apie projektą (bandymo vykdymo metodinę medžiagą, seminarų medžiagą, lauko dienų ir seminarų vykdymo

grafikus ir kt.) rasite www.zur.lt rubrikoje Projektai.