Veiklos aplinkosauginis auditas

Atliekamas įmonių veiklos (įvertinant atliekų susidarymą ir tvarkymą, vandens naudojimą ir nuotekų tvarkymą, išlakų susidarymą ir kvapų šalinimą, cheminių medžiagų naudojimą) atitikties aplinkosauginių teisinių reikalavimų auditas, pateikiamos rekomendacijos ir konsultacijos aplinkosauginės įmonės veiklos tobulinimui.