Technologinis auditas

Technologinis auditas – Įvertinamos naudojamos technologijos ir jų poveikis aplinkai. Pateikiamos rekomendacijos technologijų tobulinimui. Informacija yra konfidenciali.