Teisinis auditas

Teisinis auditas – Įvertinamas įmonės veiklos atitikimas aplinkos apsaugos teisės reikalavimams. Audito išvados yra konfidencialus ir pateikiami tik įmonės vadovybei.