Biotechnologijos

 

Visapusiškas konsultavimas ir rekomendacijų pateikimas panaudojant biotechnologijas, probiotinius preparatus, probiotinių preparatų parinkimas:

  1. Žemės ūkyje (agronomija);
  2. Įvairiose ūkinės veiklos šakose (gyvulininkystė);
  3. Bioskaidžių atliekų tvarkyme, kompostavime ir fermentavimo technologijų paruošime;
  4. Išlakų tvarkyme, kvapų prevencijoje ir šalinime įvairiose veiklose;
  5. Pramonės ir komunalinių nuotekų tvarkymo srityje;
  6. Nuotekų dumblo tvarkyme, vandens telkinių valyme;
  7. Biodujų gamyboje;
  8. Įvairių paviršių ir patalpų higienizavime.