Atliekų tvarkymui, įskaitant biologiškai skaidžias atliekas