Bioskaidžių atliekų tvarkymas

 BIOSKAIDŽIŲ ATLIEKŲ (BSA) TVARKYMAS

bsa tvarkymas

Be abejonės, nekvalifikuoto BSA tvarkymo metu, o jau nekalbant apie jų šalinimą, išsiskiria dideli išlakų kiekiai tame tarpe ir pavojingos išlakos, turinčios nemalonius kvapus ir veikiančias ne tik klimato kaitą bet ir aplinką, gyventojus, gyvūnus ir kt. Iškyla problemos su paviršinių bei gruntinių vandenų tarša bei ligų platinimo galimybėmis.

Lietuvoje labai silpnai išvystytos bioskaidžių atliekų tvarkymo technologijos bei gamybiniai pajėgumai.

Pagal savo kilmę BSA skirstomos į:

  • Žemės ūkio BSA (mėšlas, srutos ir kt. atliekos);
  • Maisto pramonės BSA (cukraus, spirito, mėsos gamybos ir kt. atliekos) ir verslo BSA (prekybos, visuomeninio maitinimo);
  • Komunalines BSA (atskirai rinktos BSA arba bioskaidžios atliekos, gautos išrūšiuojant mišrias komunalines atliekas);
  • Komunalinių nuotekų valymo dumblai.

Pagrindiniai metodai tvarkant bioskaidžias atliekas – tai:

1. biodujų išgavimas;

2. kompostavimas arba fermentavimas. 

 

BSA tvarkymui naudojamos biotechnologinės priemonės (įvairios probiotinės mikrofloros kompozicijos), kurios:

  •  Skatina degradacijos procesus kompostavimo ir fermentavimo metu;
  •  Skatina biodujų išsiskyrimą (pūdant);
  •  Higienizuoja BSA susidarymo ir saugojimo vietose;
  •  Šalina kvapus ir jų atsiradimo priežastis.

Plačiau yra aprašyta skyriuose „Kompostavimas” ir „Biodujų gamyba“.