Naminiai paukščiai

1. Probiotinių kompozicijų panaudojimas paukščių auginimui

Paukščių augintojai, auginantys didelius kiekius uždarytų paukščių susiduria su sekančiomis problemomis:

  • su paukščių ligomis;
  • vakcinacija;
  • su pašarų ruošimu;
  • aplinkos sąlygų kontrole (atliekų ir kvapų tvarkymo);
  • patalpų higienizavimu.

Panaudojant atitinkamas probiotikų kompozicijas, apdorojant jais paukštidžių pakratus, pagalbinius pastatus bei pačius paukščius, sunaikinama patogeninė mikroflora, dėl to paukščiai tampa sveikesni, pagerėja prieaugis, patalpose ženkliai sumažėja nemalonūs kvapai.

 

1.2. Paukštynų patalpų higienizavimas

Probiotikai gali padėti sprendžiant paukštynų aplinkos kokybės problemas. Žinoma, kad paukštynuose susidaro nemalonūs kvapai bei didelės amoniako koncentracijos. Tiek nemalonūs kvapai, tiek amoniakas išsiskiria iš paukščių mėšlo bei pakrato, veikiant natūraliai patogeninei mikroflorai tame tarpe ir sierą redukuojantiems mikroorganizmams. Jau 20 ppm amoniako koncentracija ore yra pavojinga paukščių sveikatai. Tokios koncentracijos amoniako išlakos yra pavojingos ir žmonių sveikatai, o nemalonūs kvapai sukelia diskomfortą paukštynų darbuotojams ir aplinkiniams gyventojams, kyla paukštynų ir bendruomenių konfliktai. Todėl patalpų, naudojamų įrenginių higienizavimui ir nemalonių kvapų šalinimui bei jų prevencijai rekomenduojamas naudoti probiotinį preparatą ProbioStopOdor.

Patalpų higienizavimui bei nemalonių kvapų šalinimui yra naudojamas tirpalas paruoštas iš probiotinės kompozicijos ProbioStopOdor. Tam kad apdoroti 1 m2 paviršiaus reikia 1 cm3 (1ml) probiotinės kompozicijos. Preparato atskiedimo santykis priklauso nuo daugelio priežasčių (nuo paukščių laikymo sąlygų, t. y. nuo paukščių auginimo technologijos), pavyzdžiui nuo naudojamų pakratų (ar išviso jie yra naudojami), jų išklojimo storio, nuo oro temperatūros ir drėgmės patalpoje, nuo intensyvumo kvapų atsiradimo.  Todėl preparato atskiedimo santykis yra nuo 1:50 iki 1:300. Svarbiausia yra tolygiai paskirstyti paruoštą tirpalą ant viso patalpos paviršiaus ir pakratų.

Paukščių auginimo patalpos paruošimas

  • prieš 2-3 dienas visus įrenginius išplauti, о patalpas apipurkšti (tame tarpe ir pakratus) ProbioStopOdor ir vandens tirpalu.
  • patalpos higienizavimą bei nemalonių kvapų šalinimą rekomenduojama atlikti 1 – 3 kartus į savaitę.

Paukščių mėšlą (kietą) galima kompostuoti arba fermentuoti panaudojant probiotinį preparatą ProbioStopOdor. Preparato naudojamas kiekis yra sekantis, 1 m3 mėšlui reikia nuo 0,2 iki 0,5 l probiotiko, reikiamas kiekis parenkamas priklausomai nuo naudojamos technologijos (nuo temperatūros, drėgmės, C:N santykio kompostuojamos ar fermentuojamos masės).

Skiedimui naudojamo vandens temperatūra ir patalpos temperatūra, kurioje norima atlikti higienizavimą  neturi būti mažesnė nei 100C. 

 

1 lentelė. Viščiukų – broilerių augimo dinamika

Viščiukų amžius, d

Grupės

Kontrolinė, n=26800

Bandoma, n=26690

Gyvas svoris, g

Priesvoris per parą, g

Gyvas svoris, g

Priesvoris per parą, g

0

35 ±0,01

35 ±0,01

7

180 ±9,5

20,72 ±1,22

198 ±12,3

23,29 ±1,18

14

431 ±35,5

35,86 ±2,91

502 ±40,2

43,43 ±2,24

21

851 ±45,8

60,0 ±3,12

943 ±53,6

63,0 ±3,33

28

1470 ±65,3

88,42 ±3,54

1580 ±49,9

91,0 ±4,56

35

2057 ±110,5

83,86 ±4,47

2199 ±120,3

88,43 ±4,11

41

2460 ±115,8

67,17 ±3,38

2605 ±130,0

67,67 ±3,65

Vidutiniškai per bandymą

2425 ±113,6

59,12 ±3,22

2570 ±124,8

62,68 ±3,24

Lesalo sąnaudos 1 kg priesvorio gauti

1,65

1,63

Išsaugojimas, %

97,39

96,99

Viščiukų-broilerių auginime naudoti probiotinį preparatą ekonomiškai apsimokėjo. Poliprobiotikų panaudojimo ekonominis efektyvumas pateiktas 2 lentelėje.

 

 

2. Pietų Korėjos paukštynų patirtis, kuriuose buvo naudojamos probiotinės kompozicijos

Probiotikai masiškai naudojami JAV, Japonijos bei Pietų Korėjos paukštynuose. P.Korėjos paukštyne, kur buvo atliekamas probiotikų efektyvumo vertinimas. Palyginamieji rezultatai apie amoniako koncentracijos (kvapo) sumažinimą, panaudojus probiotikus, pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Amoniako koncentracija paukštyno ore, ppm

Apdorojamas Neapdorota Apdorota su probiotiku Skirtumas, %
Vanduo 8,95 5,18 42,12
Pašaras 16,13 7,38 57,25

Probiotikais apdorojus paukščių pakratus 10-15 kartų sumažėjo amoniako išsiskyrimas, dėl amoniakinio azoto perėjimo į nitratinį azotą, tuo pačiu pagerėja ir gaunamų trąšų kokybė.

Eksperimento, atlikto su broilerių auginimu, duomenys pateikti 2 ir 3 lentelėje.

 

 

Žemiau yra pateikta keletas nuotraukų vaizduojančių kaip yra apdorojami probiotiniu tirpalu paukštynai.

paukst_pav1

1. Pav. Dedeklių apdorojimas.

 

2. Pav. Paukščių fermų apdorojimas iš išorės.

paukst_pav3

3. Pav. Broilerių apdorojimas.

paukst_pav4

4. Pav. Viščiukų apdorojimas.