Pavojingų atliekų tvarkymo mokymo kursai

INFORMACIJA APIE PAVOJINGAS ATLIEKAS (PA) TVARKANČIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMO KURSUS

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. 3 d. įsakymą Nr. D1-588 „Dėl atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo tvarkos patvirtinimo ir mokymo įstaigų mokymų mokymo programų vertinimo komisijos sudarymo“ pavojingąsias atliekas (PA) surinkti, vežti, laikyti ir apdoroti gali tik įmonės, kurių atliekų tvarkymo vadovaujantieji darbuotojai  ir specialistai išklausė mokymo kursus pagal Aplinkos ministro patvirtintas atliekų tvarkymo programas ir gavo jų žinias patvirtinantį pažymėjimą.

Išduoti kursų baigimo kvalifikacijos pažymėjimai galioja 3 metus nuo šiame pažymėjime nurodytos išdavimo datos.
VšĮ  Aplinkos vadybos ir audito institutas  (toliau AVAI) pagal 2013 m. lapkričio 8 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-826 patvirtintas programas organizuoja:

1. Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančių darbuotojų mokymo kursus.

2. Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių specialistų mokymo kursus.
Visi darbuotojai, mokymo kursuose įgiję profesinių žinių  ir išlaikę egzaminus, gaus KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMUS. Šiuos pažymėjimus privaloma pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai pavojingų atliekų tvarkymo licencijai gauti.

PLANUOJAMI KURSAI

VšĮ  Aplinkos vadybos ir audito institutas , organizuoja pavojingų atliekų tvarkymo specialistų mokymus.

Mokymai planuojami 2024 metais gegužės mėn. 8 – 10 dienomis  nuotolinių būdu naudojant „Microsoft Teams“ platformą.

PA mokymo kursų kaina:

1) Vadovaujančiųjų (VAD)            150 Eur 1 asmeniui; 

2) Specialistų (SPEC)                      150 Eur, 1 asmeniui;

3) Vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų (VAD+ SPEC)     225 Eur, 1 asmeniui.

 

Nesusirinkus grupei, mokymai nevyks

Nusprendę dalyvauti mokymo kursuose, jau dabar galite siusti užpildytą mokymu  REGISTRACIJOS FORMĄ 

Dėl dalyvavimo Mokymo kursuose bei kitos informacijos kreipkitės  žemiau nurodytais kontaktais:

VšĮ Aplinkos vadybos ir audito institutas

Kalvarijų g. 149, LT-08221 Vilnius

tel. +370 601  28282, el. paštas: finansai@avai.lt

Maloniai laukiame Jūsų