Skelbimas

INFORMACIJA APIE PAVOJINGAS ATLIEKAS (PA) TVARKANČIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMO KURSUS

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. 3 d. įsakymą Nr. D1-588 „Dėl atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo tvarkos patvirtinimo ir mokymo įstaigų mokymų mokymo programų vertinimo komisijos sudarymo“ pavojingąsias atliekas (PA) surinkti, vežti, laikyti ir apdoroti gali tik įmonės, kurių atliekų tvarkymo vadovaujantieji darbuotojai  ir specialistai išklausė mokymo kursus pagal Aplinkos ministro patvirtintas atliekų tvarkymo programas ir gavo jų žinias patvirtinantį pažymėjimą.

Išduoti kursų baigimo kvalifikacijos pažymėjimai galioja 3 metus nuo šiame pažymėjime nurodytos išdavimo datos.
VšĮ „Aplinkos vadybos ir audito institutas” (toliau AVAI) pagal 2013 m. lapkričio 8 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-826 patvirtintas programas organizuoja:

1. Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančių darbuotojų mokymo kursus.

2. Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių specialistų mokymo kursus.
Visi darbuotojai, mokymo kursuose įgiję profesinių žinių  ir išlaikę egzaminus, gaus KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMUS. Šiuos pažymėjimus privaloma pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai pavojingų atliekų tvarkymo licencijai gauti.

2024 m. gegužės 8 – 10 dienomis

 planuojami nuotolinių būdu naudojant „Microsoft Teams“ platformą PA tvarkančių  specialistų mokymai .

Mokymo kursų kaina:

1) Vadovui (VAD)            150 Eur 1 asmeniui

2) Specialistui (SPEC)     150 Eur, 1 asmeniui

3) VAD+ SPEC                225 Eur, 1 asmeniui

 

Nusprendę dalyvauti šiuose mokymo kursuose, užpildykite REGISTRACIJOS FORMĄ
Dėl dalyvavimo Mokymo kursuose bei kitos informacijos kreipkitės į VšĮ „Aplinkos vadybos ir audito institutą” žemiau nurodytais kontaktais:

Kalvarijų g. 149, LT-08221 Vilnius,

tel. 370 601 28282