Monitoringas

  1. Vilniaus miesto aplinkos monitoringo programos parengimas ir įgyvendinimas. Užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybė, 2002 –2003 m.

  2. Šilutės rajono buitinių atliekų sąvartyno (Rumšų k.) požeminio vandens monitoringo programa. Užsakovas – Šilutės rajono aplinkos apsaugos fondas, 2002-2003 m.