Paraiškos TIPK leidimui gauti

  1. Paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti parengimas. Užsakovas UAB „Miško vėjas“, 2006 m.

  2. Paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti parengimas. Užsakovas UAB „Rūta“, 2007 m.

  3. Paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti parengimas. Užsakovas UAB „Martas“, 2007 m.

  4. UAB Verimikompostas kompostavimo ir sliekų auginimo aikštelės, paraiška TIPK leidimui gauti. Užsakovas – UAB Verimikompostas, 2010 m.

  5. Paraiškos parengimas, registruotis atliekas tvarkančių įmoniš registre, pateikimas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui. Užsakovas – UAB Restalita, 2010 m.

  6. Parengė UAB Kibiras gaminių gamyba iš pirminės plastmases ir plastikinės pakuotės atliekų Techninio projekto aplinkos apsaugos dalį. Parengė paraišką TIPK leidimui gauti. Užsakovas – UAB Kibiras, 2011-2012 m.