Выбрать страницу

Экологический аудит и стандарты ISO

 1. AB “Švyturys” aplinkosaugos auditas. Užsakovas — Baltic Venture Advisers Oy, Suomija, 1998 m.

 2. UAB “Respublikos spaustuvė” aplinkosaugos auditas. Užsakovas — Baltic Venture Advisers Oy, Suomija, 1998 m.

 3. ISO 14000 serijos standartų diegimas Lietuvos įmonėse metodologijos paruošimas. Išleista knyga “Aplinkos apsaugos vadyba. ISO 14000”. Užsakovas – Ūkio ministerija, 1999 m.

 4. Trijų pramonės šakų įmonių ruošimas ISO 14001 sertfikavimui bei konsultacinių centrų įkūrimas akcinėse bendrovėse “Kauno pienas”, “Grigiškės” ir “Šiaulių stumbras”. Užsakovas — Ūkio ministerija, 1999 m.

 5. UAB “Putokšnis” įdiegimas AVS pagal ISO 14001 standarto reikalavimus, integruojant ją į kokybės sistemą pagal ISO 9002 standarto reikalavimus. Užsakovas – UAB “Putokšnis”

 6. Specialiosios paskirties UAB “Vilniaus vandenys” ruošimas ISO 14001 sertifikavimui. Užsakovas – SP UAB “Vilniaus vandenys”, 2000 – 2001 m.

 7. AB “Mažeikių nafta” atliekų aplinkosauginis auditas. Užsakovas: AB “Mažeikių nafta”, 2000 m.

 8. AB “Žemaitijos pienas” techninis ir vadovybinis auditas. Užsakovas – AB “Žemaitijos pienas”, 2001-2002 m.

 9. UAB “Šiaulių vandenys” ruošimas įdiegti įmonėje integruotas sistemas: aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001 standarto reikalavimus ir kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001-2000 standarto reikalavimus. Užsakovas – UAB “Šiaulių vandenys”, 2001 – 2002 m.

 10. UAB “Traidenis” įdiegimas aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 14001 standarto reikalavimus. Užsakovas – UAB “Traidenis”, 2002 m.

 11. Širvintų pieninės nuotėkų ir skystų gamybos atliekų aplinkosauginis auditas. Užsakovas – UAB “Žalmargės pienas”, 2002 m.

 12. UAB “Viremida” ruošimas įdiegti įmonėje integruotas sistemas: aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001:1996 standarto reikalavimus ir kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001-2000 standarto reikalavimus. Užsakovas – UAB “Viremida”, 2003 m.

 13. UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko aplinkosauginis auditas. Užsakovas – UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko, 2004 m.

 14. Rekomendacijų dėl aplinkosaugino audito esamose naftos išgavimo aikštelėse „Diegliai 1“, „Diegliai 4“, „Pietų Šiupariai 2“ atlikimo bei numatomose gręžinių aikštelėse „Kintai 1“, „Kintai 2“ planuojamų darbų poveikio aplinkai vertinimo analizė. Užsakovas – UAB „Minijos nafta“, 2004 m.

 15. Pastato aplinkos tinkamumo gamybinei veiklai pirminis aplinkosauginis vertinimas. Adresas: J.Janonio 30, Panevėžys. Užsakovas — Interface Fabrics, Ltd Hopton Mills, Mirfield, West Yorkshire, WF14 8HE

 16. AB “Rytų skirstomųjų tinklų aplinkos apsaugos studija”. Užsakovas – AB “Rytų skirstomieji tinklai”, 2004 m.

 17. UAB “Merko statyba” konsultanto ir kontrolieriaus aplinkosaugos klausimais vykdymas visuose su tuo susijusiuose padaliniuose. Užsakovas – UAB “Merko statyba”, 2004 m.

 18. UAB „Agaras“ nuotekų ir atliekų audito atlikimas, pasiūlymų dėl nuotekų, skystų atliekų ir mėšlo tvarkymo rengimas. Užsakovas – UAB „Agaras“, 2005 m.

 19. UAB “TDL ODA” nuotekų valymo įrenginių ir valymo technologijos aplinkosauginis auditas. Užsakovas — UAB “TDL ODA”, 2005 m.

 20. Lietuvos Klaipėdos uosto apsaugos priemonių įtakos aplinkai vertinimas. Užsakovas UAB “Danet Baltic”, 2005 m.

 21. UAB „Lygus kelias“ nuotekų ir išmetimų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių auditas. Užsakovas — UAB „Lygus kelias“, 2006 m.

 22. Ekologinės avarijos, išsiliejus mazutui Juodupėje, likvidavimo pasekmių auditas. Užsakovas – Rokiškio rajono savivaldybė, 2006 m.

 23. Integruotos vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001:2001 ir ISO 14001:2004 standartų reikalavimus, parengimas ir įdiegimas. Užsakovas – UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2007-2009 m.

 24. UAB „Polivektris“ techninio projekto „Pakavimo juostos gamybos linijos“ aplinkos apsaugos dalies parengimas. Užsakovas – UAB „Polivektris“, 2007 m.

 25. UAB „Nagisa“ techninio projekto „Pakavimo juostos gamybos linijos“ aplinkos apsaugos dalies parengimas. Užsakovas – UAB „Nagisa“, 2007 m.

 26. AB „Lifosa“ planuojamos ūkinės veiklos (fosfogipso sąvartyno išplėtimas) poveikio aplinkai vertinimo programos parengimas. Užsakovas – AB „Lifosa“, 2008 m.

 27. Kauno medicinos universiteto klinikų planuojamos ūkinės veiklos (medicininių atliekų perdirbimas) poveikio aplinkai vertinimo programos parengimas ir derinimas. Užsakovas — „Baltic innovation center“, 2008 m.

 28. Vadybos sistemos, atitinkančios ISO 14001:2004 standarto reikalavimus, parengimas ir įdiegimas. Užsakovas – AB „Lietuvos dujos“, 2008-2009 m.

 29. UAB Espersen Lietuva vandens naudojimo bei nuotekų susidarymo auditas. Užsakovas — UAB Espersen Lietuva, 2010-2011 m.

 30. Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos, pagal ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Vidaus auditas. Užsakovas – UAB Vilniaus vandenys, 2012m.

 31. Konsultacijos aplinkosaugos audito, aplinkosauginių problemų sprendimo klausymais. Užsakovas – UAB Aplinkos projektai, 2012 m.