Выбрать страницу

обработка отходов

 1. Akcinė bendrovė “Rokiškio sūris” atliekų tvarkymo aikštelės Čelkių durpyne rekultivacija. Užsakovas – AB “Rokiškio sūris”, 1998 m.

 2. Šalčininkų miesto sąvartyno sutvarkymo organizavimo projektas. Užsakovas — Šalčininkų raj. savivaldybė, 1998 m.

 3. AB “Lifosa” fosfogipso sąvartyno išplėtimo projekto analizė, konsultavimas, ekspertizė. Užsakovas — AB “Lifosa”, 1998 m.

 4. Investicinis projektas Rokiškio raj. atliekų tvarkymo sistemos modernizavimui. Užsakovas — Rokiškio raj. savivaldybė, 1998 m.

 5. Teršalų iš užterštų gruntų pašalinimas elektrocheminiu būdu. Užsakovas — Vokietijos firma IfN (Biolen) IHU (Nordhausenas), 1998 m.

 6. Palangos miesto atliekų ir sąvartyno tvarkymo pirminiai pasiūlymai. Užsakovas — Palangos m. savivaldybė, 1998 m.

 7. Komunalinių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų surinkimo programa”. Užsakovas — LR Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, 1998 m.

 8. “Druskininkų m. atliekų tvarkymo sistema”, 1999 m.

 9. “Joniškio rajono atliekų tvarkymo programa”, 1999 m.

 10. Komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo aikštelių įrengimo ir priežiūros taisyklių projektas. Užsakovas — LR Statybos ir urbanistikos ministerija, 1998 m.

 11. Rokiškio rajono atliekų tvarkymo planas, Rokiškio rajono esamų sąvartynų sutvarkymo planas, atliekų tvarkymo taisyklių nauja redakcija. Užsakovas – Rokiškio rajono savivaldybė, 2002 m.

 12. Statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir jų šalinimo aikštelės Kuprijoniškėse poveikio aplinkai vertinimas. Užsakovas – UAB “Rubikon apskaitos sistemos”, 2002 m.

 13. Projekto “Nerūdinių statybinių medžiagų – statybinio laužo (statybos griovimo atliekų) priėmimo, technologinio perdirbimo, rūšiavimo aikštelės įrengimas” aplinkosauginė dalis. Užsakovas – UAB “Gasta”, 2002 m.

 14. Elektronikos ir elektrotechnikos blokų atliekų rūšiavimo baro techninio projekto aplinkosauginė dalis. Užsakovas – UAB “Ekspometa”, 2002 m.

 15. Utenos miesto buitinių atliekų sąvartyno filtrato pašalinimas. Priešprojektiniai pasiūlymai. Užsakovas – Utenos rajono savivaldybė, 2002-2003 m.

 16. Verslo studija “Medicininių atliekų tvarkymas”. Užsakovas – UAB “Ekosteras”, 2003 m.

 17. UAB “Kauno švara” objektų – Lapių sąvartyno ir gyvsidabrio sandėliavimo patalpos (Ašigalio g. 20) pavojaus ir rizikos analizė. Užsakovas – UAB “Kauno švara”, 2003 m.

 18. Verslo studija “Statybinių atliekų (plytų ir gelžbetonio) laužo priėmimas, rūšiavimas ir apdirbimas”. Užsakovas – UAB “Mitnija”, 2003 m.

 19. Verslo studija “Medienos atliekų surinkimas ir paruošimas antriniam naudojimui”. Užsakovas – UAB “Vikmaka”, 2003 m.

 20. Projekto “Šiaulių miesto sąvartyno eksploatacijos projekto iki sąvartyno pilno uždarymo” aplinkosauginis vertinimas. Užsakovas – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, 2003 m.

 21. Verslo studija “Klaipėdos regiono plastiko atliekų perdirbimas su tolimesniu jų panaudojimu gamyboje”. Užsakovas – UAB “Maišelis”, 2003 m.

 22. Verslo studija “Plastmasės atliekų ir plastikinės pakuotės perdirbimas”. Užsakovas – UAB “VEEKO”, 2003 m.

 23. AB “Rokiškio sūris” pieno atliekų tvarkymo aikštelės Čelkių durpyne rekultivacijos technologija. Užsakovas – AB “Rokiškio sūris”, 2004 m.

 24. Verslo planas projektui “UAB “Chitinas” mobili biodegraduojančių atliekų perdirbimo technologinė linija”. Užsakovas – UAB “Chitinas”, 2004 m.

 25. Taikomasis mokslinio tyrimo darbas „Kailių ir odų pramonėje susidarančių atliekų ir jų utilizavimo galimybių studija“. Užsakovas — LR ūkio ministerija, 2005 m.

 26. Paviršinio vandens, susikaupusio prie skystų pieno atliekų aikštelės (baseino) Čelkių durpyne, taršos valymas technologinė dalys. Užsakovas – AB „Rokiškio komunalininkas“, 2006 m.

 27. Galimybių studija „Atliekų tvarkymas: atliekų srautų susidarymas ir įtaka verslui“. Užsakovas — Koncernas „Achemos grupė“, 2007 m.

 28. AB Palemono keramika veiklos išplėtimo atliekų tvarkymo srityje galimybių studija. Užsakovas – AB Palemono keramika, 2012 m.

 29. Šiluminės elektrinės, veikloje susidarančiu ir Šiluminės elektrinės dumblo ūkio tvenkiniuose sukauptų atliekų, esančių kiekio bei sudėties įvertinimas, šių atliekų ataskaitos parengimas bei pateikimas Šiaulių regiono AAD. Užsakovas — AB ORLEN Lietuva, 2013-2014 m.

BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIOS ATLIEKOS:

 1. Biologiškai skaidžių atliekų, susidarančių maisto pramonės įmonėse, perdirbimo galimybių studija. Užsakovas – Žemės ūkio ministerija, 2007 m.

 2. UAB „Naitonas“ planuojamos ūkinės veiklos (biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo) informacijos apie vietą, kurioje numatoma planuojama ūkinė veikla, bei informacijos, apibūdinančios planuojamą ūkinę veiklą dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos, parengimas. Užsakovas — UAB „Naitonas“, 2008 m.

 3. Maisto pramonės įmonėse susidarančių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo programos mokslinis pagrindimas. Užsakovas – Žemės ūkio ministerija, 2008 m.

 4. Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo techninio pasiūlymo ir technologijos parengimas. Užsakovas – UAB „Naitonas“, 2010 m.

 5. Pilotinis bioskaidžių atliekų tvarkymo projektas tarptautinio Baltijos jūros programos projekto” RECO Baltijos 21-Tech” rėmuose. Užsakovas – KTU APINI, 2012 m.

 6. Galimybių įvertinimo studija “ Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemos vystymas Palangos miesto savivaldybėje”. Užsakovas – KTU, APINI, 2012 m.