Выбрать страницу

биотехнология

Probiotiniai preparatai

SCD Odor Away
SCD Bio Klean
SCD Bio Ag
SCD Bio Livestock

Visapusiškas konsultavimas ir rekomendacijų pateikimas panaudojant biotechnologijas

Konsultavimas apie JAV firmos SCD „Probiotics“ probiotinių preparatų panaudojimą, sukuriant naujas biotechnologijas, sekančiose srityse:
1) pramonės ir komunalinių nuotekų tvarkymo srityje;
2) nuotekų dumblo tvarkymo (nuotekų dumblų kiekio sumažinimas, paruošimas biodujų gamybai, kvapų šalinimas);
3) biodujų gamyboje;
4) vandens telkinių valyme;
5) įvairiose ūkinės veiklos šakose (gyvulininkystėje, paukštininkystėje, žuvininkystėje, ekologiniame ūkyje ir kt.);
6) žemės ūkyje (dirvožemio gerinimui, kovai su patogenine mikroflorą, sukeliančia augalų ligas, derliaus kokybės gerinimui ir kiekio didinimui, vaisių ir daržovių saugojimui ir kt.);
7) bioskaidžių atliekų (žemės ūkio BSA, maisto pramonės ir verslo BSA, komunalines BSA) tvarkymo;
8) kompostavimo(aktyvaus ir pasyvaus) ir fermentavimo technologijų paruošimo;
9) išlakų tvarkymo (mažinimo);
10) kvapų prevencijos bei šalinimo;
11) bei įvairių paviršių ir patalpų higinizavimo srityje.