Выбрать страницу

биотехнология

Probiotiniai preparatai

ProbioStopOdor
ProbioSewage
ProbioAgro
ProbioHelp

Visapusiškas konsultavimas ir rekomendacijų pateikimas panaudojant biotechnologijas

Konsultavimas apie probiotinių preparatų panaudojimą, sukuriant naujas biotechnologijas, sekančiose srityse:
1) pramonės ir komunalinių nuotekų tvarkymo srityje;
2) nuotekų dumblo tvarkymo (nuotekų dumblų kiekio sumažinimas, paruošimas biodujų gamybai, kvapų šalinimas);
3) biodujų gamyboje;
4) vandens telkinių valyme;
5) įvairiose ūkinės veiklos šakose (gyvulininkystėje, paukštininkystėje, žuvininkystėje, ekologiniame ūkyje ir kt.);
6) žemės ūkyje (dirvožemio gerinimui, kovai su patogenine mikroflorą, sukeliančia augalų ligas, derliaus kokybės gerinimui ir kiekio didinimui, vaisių ir daržovių saugojimui ir kt.);
7) bioskaidžių atliekų (žemės ūkio BSA, maisto pramonės ir verslo BSA, komunalines BSA) tvarkymo;
8) kompostavimo(aktyvaus ir pasyvaus) ir fermentavimo technologijų paruošimo;
9) išlakų tvarkymo (mažinimo);
10) kvapų prevencijos bei šalinimo;
11) bei įvairių paviršių ir patalpų higinizavimo srityje.