Выбрать страницу

Водоемы чистые от водорослей

Pasaulyje didelė problema tapo vandens telkinių užterštumas. Labai didelė dalis vandens telkinių pastoviai teršiama, taip vadinamomis „nepavojingomis“ medžiagomis: nuotekomis, srūtomis, trąšomis, pesticidais, skalbimo bei valymo priemonėmis ir kt. Net nedideli kiekiai teršalų, turinčių maistinių (biogeninių) medžiagų, pagrindinai azoto, fosforo, sudaro sąlygas vandens telkiniuose vystytis augmenijai, dumbliams kurių veiklos produktai sunaudoja deguonį dėl to žūsta žuvys ir kt. Baigiantis vegetacijos periodui augmenija ir planktonas nusėda į dugną arba išplaunami į paviršių. Jų biologinė (anaerobinė) sklaida yra lėta, nusėdę į dugną ir veikiami anaerobinės (dažnai patogeninės) mikrofloros bei savo metabolizmo produktais, nuolat teršia vandens telkinius, skleisdami nemalonų kvapą, taip pat sunaudoja vandenyje deguonį, susidaro net nemažas toksinių medžiagų kiekis. Be abejonės optimaliausia kova su eutrofikacija yra prevencija, tačiau ką daryti su jau užterštais vandens telkiniais.

Iki šiol pagrindinis vandens telkinių tvarkymo būdas buvo nuosėdų (dumblo) pašalinimas (mechaninėmis arba hidraulinėmis priemonėmis).

Paskutinį penkmetį, vandens telkinių tvarkytojai pradėjo naudoti biotechnologinius produktus. Jų naudojimo praktika gana didelė, dideli pasiekimai JAV, Kinijoje, Japonijoje, Čekijoje ir Lenkijoje. Geografija gana didelė, gaila kad Lietuvoje nenaudojami patys efektyviausi (natūralūs) vandens telkinių valymo būdai.

Pateikiame keletas ProbioSewage probiotikų kompozicijų panaudojimo pavyzdžių.

Bio Klevan brobiotinės kompozicijos panaudojimas tvenkinio dumblių šalinimui JAV.

Dumbliai yra normali aplinkos dalis, bet jie gali augti be saiko arba „žydėti“, tai priklauso nuo aplinkos sąlygų.

Yra keletas dumblių rūšių:

 • žali;
 • raudoni;
 • rudi arba;
 • melsvai – žali.

pav1

Pav.1 Dumbliai

Kodėl turėtumėme susirūpinti dumblių žydėjimu?

Dumblių žydėjimas gali „nužudyti“ ežerus ir tvenkinius:

—         atsiranda deguonies trukumas (hipoksija);

—         gali padaryti fizinius sužeidimus, pvz., žuvies žiaunų audiniuose, ko pasėkoje jos uždusta.

—         melsvai – žali dumbliai (dar žinomi kaip Cyanobacteria) gali gaminti toksinus.

—         ir kitus nemalonumus!

pav2

Pav. 2 Dumblių žydėjimas

Pavasaris atneša:

—         aukštą oro temperatūrą;

—         padidintą trąšų kiekio naudojimą;

—         žemdirbystės atliekas bei kompostuojamas medžiagas;

—         lietaus vanduo, kuris išnešioja (išplatina) gyvūnų atliekas;

pav3

—         dumbliams reikia maistinių medžiagų (maisto), kad gyventi ir augti (žydėti), t.y. fosforo ir azoto;

—         dumbliai auga labai greitai, jei yra labai geras maistinių medžiagų prieinamumas.

Mulberry Ežero (0,6 h.) išvalymo projektas

pav4

pav5

Sprendimas buvo panaudoti probiotines medžiagas Bio Klean.

pav 6_7_8

Pav. Konkurencingumo pašalinimas

Projekto užduotys buvo sekančios:

—         nustatyti paviršiaus plotą ir nustatyti gylius.

—         sudaryti ekonomiškai efektyvų ir naudingą ežero ekologijai projektą (protokolą).

—         panaudoti Bio Kliean tiesiai ant vandens paviršiaus, prieš tai atskiedus atitinkamu santykiu ir naudoti taip dažnai, kad užtikrinti pakankamą vandens švarumą.

Lentelė. Nr.1 ProbioSewage apipurškimo dažnis

I fazė

Pradinė

II fazė

Paskesnis tyrimas 

III fazė

Palaikomoji

Vandens telkinys — tipas

Pirmas naudojimas

Po 1 mėnesio

Kas mėnesį (jei to reikia)

Koi Tvenkiniai, dekoratyviniai ir sodo tvenkiniai (daugiai nei 1/2 akros paviršiaus)

1 : 15,000 skiedimo santykis

1 : 25,000 skiedimo santykis

Golfo aikštelių tvenkiniai, rajoniniai tvenkiniai (nuo1/2 iki 3 akrų paviršiaus)

1 : 10,000 skiedimo santykis*

1 : 12,000 skiedimo santykis*

1 : 20,000 skiedimo santykis*

Vandens telkinys — tipas

Pirmas naudojimas

Po 1 mėnesio

Kas mėnesį

Dideli poilsio tvenkiniai (daugiai nei 3 akros paviršiaus)

1 : 5,000 skiedimo santykis*

1 : 10,000 skiedimo santykis*

1 : 10,000 skiedimo santykis*

Vandens telkinys — tipas

Pirmas naudojimas

Po 1 mėnesio

Kas mėnesį

Nuotekų tvenkiniai, liūčių vandens sulaikymo tvenkiniai

1 : 1,000 skiedimo santykis

1 : 5,000 skiedimo santykis

1 : 10,000 skiedimo santykis**

Pastabos:   * Skiedimo santykis priklauso nuo paviršiaus ploto, o ne nuo viso vandens tūrio.

ProbioSewage sudėtyje yra gyvų mikroorganizmų, kurių veikla (pvz. augimas, metabolizmas) gali skirtis priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Todėl šie santykiai gali būti koreguojami priklausomai nuo vietos sąlygų ir profesinių sprendimų.

** Remtis kas mėnesio įtekėjimais, o ne bendru vandens turiu.

ProbioSewage nėra dumblių MAISTAS. Jis turi būti naudojamas tam, kad padėti valdyti mikrobų populiacijas vandens telkiniuose, o tai savo ruožtu pagerintų bendrą vandens kokybę.

 Dumblių apipurškimo technika

pav9

Pav. Taip atrodė Mulberry ežeras vasara 2010 metais.

1 Pavyzdys 

Labai stipriai buvo nuslopintas dumblių žydėjimas.

Pav. Vaizdas prieš probiotikų panaudojimą.

Pav. Vaizdas po 3 dienų.

Pav. Vaizdas po 7 dienų.

Pav. Vaizdas po 18 dienų.

2 Pavyzdys

Pav. Vaizdas prieš probiotikų panaudojimą.

Pav. Vaizdas po 24 dienų.

3 Pavyzdys 

Pav. Vaizdas prieš probiotikų panaudojimą.

Pav. Vaizdas po 21 dienos.

4 Pavyzdys 

Pav. Vaizdas prieš probiotikų panaudojimą.

Pav. Vaizdas po 18 dienų po probiotikų panaudojimo.

Malaizijos patirtis

Malaizijoje buvo valoma kiaulių fermų srutomis užterštą upę.

Tam buvo naudojami labai paprasti technologiniai sprendimai ir priemonės. Valymo eiga parodyta sekančiuose paveikslėliuose.

Pav. Probiotiko dozavimas

Pav. Probiotiko dozavimas

Pav. Probiotinės kompozicijos padavimas į dumblą (sumaišimas su dumbliu).

Ppav. Vandens paviršiaus apipurškimas probiotikų kompozicijomis.

Pav. Probiotikais prisotintų „kukulių“ (keramika) įterpimas į dumblą.

Pav. Kukuliai.

Pav. Proceso pradžia.

Pav. Vaizdas vykstant valymui.

Pav. Pavyzdžių ėmimas.

Tai kad vandens išvalymas pasiektas, rodo sekantys išmatuojami požymiai:

 • didelis ištirpusio deguonies kiekis;
 • labiau stabili pH vertė;
 • mažesni azotinio amoniako rodmenys;
 • mažesni BDS (biologinis deguonies sunaudojimas) rodmenys;
 •  mažesni SM (suspenduotų medžiagų) rodmenys;
 • mažesni ChDS (cheminis deguonies sunaudojimas) rodmenys.

Pavyzdžiai bandymams buvo imami iš keturių skirtingų vietų (mėginių pavadinimai WS1,WS2, WS3, WS4) ir skirtingais laiko intervalais.

Matavimo rezultatai pateikiami žemiau, lentelėse.

Lentelė Nr.2 Ištirpusio deguonies kiekio (ppm) rodmenys.

Laiko intervalai 

WS1 

WS2 

WS3 

WS4

Pradžia 25/09/2009 

4.00

4.00

3.80

4.30

12-spalis-09 

3.6

3.3

4.2

4.9

22-spalis-09 

3.8

3.2

3.9

5

19-Lapkritis-09 

4.8

4.2

4.9

6

Kaip matosi iš 2 lentelės deguonies kiekis padidėjo, nors ir nestipriai.

Lentelė Nr.2 pH rodmenys

Laiko intervalai 

WS1 

WS2 

WS3 

WS4 

Pradžia 25/09/2009 

7.4

7.1

7

6.4

12-spalis-09 

6.8

6.5

7.1

7.2

22-spalis-09 

6.8

6.6

7

7.1

19-Lapkritis-09 

7

7.9

7.3

7

pH per šį tiriamąjį laikotarpi išliko pakankamai stabilus.

Lentelė Nr.3 Azotinio amoniako (mg/L) rodmenys

Laiko intervalai 

WS1 

WS2 

WS3 

WS4 

Pradžia 25/09/2009 

99.68

61.04

64.26

5.82

12-spalis-09 

3.1

3.5

3

2.5

22-spalis-09 

3.9

4

3.3

2.8

19-Lapkritis-09 

0.9

1.8

0.8

0.6

Kaip matome iš lentelės azotinio amoniako kiekis sumažėjo labai stipriai.

Lentelė Nr.4 BDS (mg/L) rodmenys

Laiko intervalai 

WS1 

WS2 

WS3 

WS4 

Pradžia 25/09/2009 

123

446

328

8

12-spalis-09 

33

40

38

29

22-spalis-09 

38

43

40

31

19-Lapkritis-09 

17

19

14

10

Lentelė Nr.5 Suspenduotų medžiagų (SM) (mg/L) kiekio rodmenys

Laiko intervalai 

WS1 

WS2 

WS3 

WS4 

Pradžia 25/09/2009 

252

320

259

33

12-spalis-09 

48.9

55

51.5

44.5

22-spalis-09 

47

49

44

40

19-Lapkritis-09 

32.3

35

27.5

25

Lentelė Nr.6 ChDS (mg/l) rodmenys.

Laiko intervalai 

WS1 

WS2 

WS3 

WS4 

Pradžia 25/09/2009 

340

980

626

27

12-spalis-09 

48

57

52

43

22-spalis-09 

52

60.3

53.9

45.6

19-Lapkritis-09 

30

35

24.5

14.5

Po probiotikų panaudojimo BDS, suspenduotų medžiagų kiekio ir ChDS gauti rezultatai buvo pakankamai geri.

Su probiotikais buvo pasiekti sekantys tikslai:

 •  pagerėjo vandens kokybė. Per 2 mėnesius nuo V klasės 12.10 iki 42.16 IV klasės;
 •   sumažėjo dumblo kiekis upėje net po pirmojo probiotikų panaudojimo;
 •  sumažėjo dvokiantis kvapas teritorijoje ir
 •  pagerėjo vandens skaidrumas ir sustiprėjo (pakilo) povandeninis gyvenimas.

Čekijos patirtis

Probiotinių kompozicijų įvedimas į dumblą, panaudojant ne keramikinius „kukulius“ bet panaudojant ceolitą , buvo atliktas Čekijoje.

Vandens baseino valymas Prahoje.

Panašūs darbai buvo atlikti ir Vokietijoje 2005/2006 metais , panaudojant probiotikus ir ceolitus.

Vokietijos patirtis

Pirmasis darbas buvo atliktas 2005 metais.

Darbas buvo vykdomas paprastomis priemonėmis. Žemiau pateikiame darbo eigos keletas paveikslėlių.

Ant vandens paviršiaus plaukioja organinės medžiagos tokios kaip žiedadulkės ir t.t.

Keletas pavyzdžių kaip atrodo išvalyti įvairūs sodų, parkų tvenkiniai ir kt.

Lenkijos patirtis

Masinis vadens telkinių valymas panaudojant probiotikus vykdomas ir Lenkojoje pvz., Lenkų firma „Aquamar“ Miastko mieste Pamario vaivadija. Pateiksime keletas nuotraukų, kuriuose pavaizduoti vandens telkinių valymo galutiniai vaizdai.