Выбрать страницу

Биопрепараты Био Ag и его использование в органических системах земледелия

BIOLOGINIS PREPARATAS Bio Ag IR JO PANAUDOJIMAS

     EKOLOGINĖJE ŽEMDIRBYSTĖS SISTEMOJE

 

Šaltinis: Žurnalas „Mokslas“, Straipsnio autorius –

Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto

Gyvūnų veisimo ir genetikos skyriaus vedėja

Dr. Bitutė Zapasnikienė

Pastaraisiais metais ekologinėje žemdirbystės sistemoje didėja trąšų ir biologinių preparatų asortimentas. Ekologiškai ūkininkaujantieji jau turi galimybę rinktis. Mėšlo ekologiniuose ūkiuose yra nepakankamai, o jo naudojimas iš chemizuotų ūkių Europos Sąjungos reglamentais yra griežtai uždraustas. Dėl organinių trąšų trūkumo kyla nemažų problemų augalus aprūpinant maisto medžiagomis.

Daug kalbama apie ekologiškos produkcijos kokybę. Ūkininkaujantieji ekstensyviai, nenaudojantieji jokių trąšų ir kitokių priemonių vargiai ar gali tikėtis gauti didesnius bei geresnės kokybės derlius. (Ekstensyvus ūkininkavimas – ne ekologinis ūkininkavimas. Tai dažnai painiojame). Šiuo metu įvairių trąšų ir biologinių preparatų pasirinkimas yra pakankamas. Galima naudoti tas trąšas ir biologinius preparatus, kurie įtraukti į ES reglamentus. Leidžiamų trąšų bei biologinių preparatų sąrašas skelbiamas ir sertifikavimo organizacijos „Ekoagros“ internetiniame puslapyje. Šis sąrašas nėra išsamus, nes trąšų ir biologinių preparatų leidžiama naudoti žymiai daugiau. Prieš naudojant ūkyje, ko nėra minėtame „Ekoagros“ sąraše, reiktų pasiteirauti sertifikacijos organizacijos darbuotojų dėl minėtų priemonių panaudojimo ekologiniuose ūkiuose tinkamumo.

Sertifikuojama įvairių pavadinimų preparatų, betgi dažnai pavadinimas nelabai ką sako. Kartais nors preparatas ir būna efektyvus, bet netinkamai jį panaudojus negaunama lauktų rezultatų. Su nemažai naujų trąšų ir biologinių preparatų LŽŪU Agroekologijos centre atliekame įvairius mokslinius tyrimus, po to teikiame rekomendacijas. Vienas iš tokių preparatų yra Bio Ag, į Lietuvą iš JAV atvežtas 2009 m. Jis plačiai naudojamas pasaulyje, jo panaudojimo spektras labai platus.

Bio Ag – tai biologinis preparatas, sudarytas iš pieno rūgšties ir fototropinių bakterijų bei mielių. Iš pieno rūgšties bakterijų į šio preparato sudėtį įeina Bifidobacterium animals, B. bifidum, B. longum, Lactobacillus acidophilus, L. buchneri, L. bulgaricus, L. case, L. delbrueckii, L. plantarum, Lactococcus diacetylactis, L. lactis, Streptococcus thermophilus. Fototropines bakterijas sudaro Rhodopseudomonas palustris ir R. Sphaeroides. Mieles sudaro Bacillus subtilis var natto ir Saccharomyces cerevisiae.

Bio Ag yra įvairiarūšis naudingų bakterijų mišinys, skatinantis naudingų bakterijų augimą ir dauginimąsi natūralioje aplinkoje. Ši technologija plačiau žinoma kaip EM (efektyvūs mikroorganizmai), įvairiose srityse ji pasaulyje taikoma jau maždaug 30 metų.

Naudojant šį preparatą skatinamas naudingų mikroorganizmų augimas ir dauginimasis. Šio preparato naudojimas skatina fototropinių bakterijų, žinomų kaip purpurinių ne sieros bakterijų, vystymąsi, kurios turi detoksikuojančių, antioksidacinių ir antientropinių savybių.

Bio Ag preparatu prieš sėją galim pamirkyti ar juo apipurkšti sėklas taip pat purkšti dirvą, kur planuojama auginti įvairius augalus. Vegetacijos metu augalai purškiami per lapus. Tinka purkšti lauko, daržo ir sodo augalus. Nupurškus suaktyvėja augalų augimas, mažėja pažeidimas ligomis ir kt. Bio Ag galima naudoti auginant augalus hidroponikoje ir naudoti  laistant augalus laistymo sistemomis. Preparate yra azotą fiksuojančių bakterijų, kurios padeda žemės ūkio augalams apsirūpinti atmosferos azotu.

Bio Ag  galima naudoti vermikomposte ir kitų kompostų gamyboje. Atlikti pirmieji gamybiniai bandymai, jų rezultatai teikia nemažų vilčių. Dėl Bio Ag įtakos didėja organinių medžiagų mineralizacija. Šį preparatą taip pat galima naudoti tvarkant valymo įrenginiuose susikaupusį dumblą. Panaudojus Bio Ag gerokai sumažėja nemalonaus kvapo intensyvumas. Čia taip pat gauti teigiami gamybiniai tyrimų rezultatai. Preparate esančios bakterijos dirvožemyje ir organinėse medžiagose ardo toksinus (amoniaką, vandenilio sulfidą, merkaptanas ir kt.).

1 lentelė. Preparato Bio Ag įtaka ekologiškai auginamų žieminių kviečių ‘Tauras’ grūdų derlingumui, t ha-1

LŽŪU Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkis, 2009 m.

Eil.Nr. Purškimo norma, l ha-1 Derlingumas, t ha-1 Derliaus priedas
t ha-1 proc.
1. Nepurkšta 3,20 100
2. Bio Ag 10 + 10 l ha-1 3,55 0,35 110,9
3. Bio Ag 20 + 20 l ha-1 3,77 0,57 117,8
4. Bio Ag 30 + 30 l ha-1 3,89 0,69 121,6

2 lentelė. Preparato Bio Ag įtaka baltymų kiekiui, kritimo skaičiui bei sedimentacijos rodiklio reikšmei ekologiškai auginamų žieminių kviečių ‘Tauras’ grūduose

LŽŪU Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkis, 2009 m.

Eil.Nr. Purškimo norma, l ha-1 Baltymai, % Kritimo skaičius, s Sedimentacija, ml
1. Nepurkšta 10,77 272 30,0
2. Bio Ag 10 + 10 l ha-1 11,43 237 30,3
3. Bio Ag 20 + 20 l ha-1 11,40 250 30,7
4. Bio Ag 30 + 30 l ha-1 11,53 233 30,5

3 lentelė. Preparato Bio Ag įtaka šlapio ir sauso glitimo kiekiui bei glitimo indeksui ekologiškai auginamų žieminių kviečių ‘Tauras’ grūduose

LŽŪU Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkis, 2009 m.

Eil.Nr. Purškimo norma, l ha-1 Šlapias glitimas (14 % s.m.), % Sausas glitimas, % Glitimo indeksas (GI), vnt.
1. Nepurkšta 20,50 6,47 95,0
2. Bio Ag 10 + 10 l ha-1 21,13 6,60 97,0
3. Bio Ag 20 + 20 l ha-1 21,20 6,62 95,3
4. Bio Ag 30 + 30 l ha-1 21,16 6,63 95,7

LŽŪU Agroekologijos centre  2009 m. vykdėme tyrimus su ekologiškai auginamais žieminiais kviečiais (tai buvo vienas iš daugelio vykdytų tyrimų). 2009 m. pavasario sausra labai neigiamai paveikė ekologiškai  auginamus žieminius kviečius. Kaip tik tuo metu, krūmijimosi tarpsnio pabaigoje pirmą kartą ir nupurškėme žieminius kviečius Bio Ag preparatu. Efekto sulaukėme po kelių dienų. Antrą kartą purškėme plaukėjimo pieninės brandos pradžioje. Manau, šis preparatas buvo efektyvus ekologiškai auginamiems kviečiams. Žinoma, reikia atlikti detalesnius mokslinius tyrimus, nes neaiškumo daugiau nei aiškumo. Labai svarbu, kad panaudojus šį preparatą gerokai padidėjo ekologiškų kviečių grūdų kokybės rodikliai.

Taip pat buvo atlikti gamybiniai bandymai su vermikompostu. Manau, šis preparatas gali turėti dideles perspektyvas vermikompostu ir kitų kompostų gamyboje. Kaip minėta, jį panaudojus gerokai sumažėja nemalonūs kvapai. Tuo įsitikinta atlikus ir gamybinius bandymus. Bio Ag galima sėkmingai panaudoti tvarkant įvairias organines atliekas, valymo įrenginių dumblą. Manau, Bio Ag yra perspektyvus biologinis preparatas tvarkant organines trąšas ne tik ekologiniuose, bet ir dideliuose intensyvios gamybos gyvulininkystės ūkiuose.