Выбрать страницу

Пробиотики — активный рост картофеля стимуляторов

PROBIOTIKAI – AKTYVUS BULVIŲ AUGIMO STIMULIATORIUS

Bandymai, panaudojant probiotines kompozicijas (EM) bulvių auginimui, buvo atlikti Agroekologijos ir mikrobiologijos katedroje Novosibirsko valstybiniame agrariniame universitete. Senai žinoma, kad probiotiniai preparatai dirvoje padidina humuso sluoksnį, yra aktyvūs augimo stimuliatoriai, fitopatogeniniai mikroinhibitoriai, didinantys dirvos supresyvumą.

Novosibirske buvo bandoma specialiai sukurta probiotinė kompozicija (šiaurės sąlygomis), t.y. Bak – Sib preparatas, EM kompozicija (atitinkanti Bio-Ag USA – Lietuva) bei jų mišinys.

Bandoma bulvių rūšis Nevskij. Bulvės buvo apdorojamos pagal Bio-Ag rekomendacijas, t.y. prieš pat sodinimą išmirkomos probiotikų ir vandens tirpale (tirpalo paruošimo santykis 1:100).

Rezultatai

Visą vegetacijos laikotarpį ženkliai matosi probiotinių kompozicijų serijos EM augimo stimuliacija.

Lentelė 1 Preparatų veikla atskiruose fenofazese.

Fazė Kontrolinis BakSib EM(Bio-Ag) BakSib + EM
DaigamsButonizacijaŽydėjimas 795958 928095 877986 9788108

Pagreitintas fenofazės procesas buvo pastebėtas visuose variantuose, kurie buvo apdoroti. Biopreparatai teigiamai įtakojo bulvių daigumui. Taigi, 30 dieną po pasodinimo išdygo 87% gumbavaisių, kurie buvo apdoroti EM; 92% gumbavaisių išdygo, kurie buvo apdoroti BakSib preparatu ir didžiausias išdygimo procentas (97%) buvo ten, kur buvo naudotas BakSib + EM mišinys. Visi šie skaičiai yra 8-18% didesnis nei kontroliniai. Taip pat, augalai kurie buvo apdoroti EM preparatais anksčiau sukrovė žiedus negu kontroliniai. Pilnas visų augalų žydėjimas buvo po 6 savaičių nuo pasodinimo dienos. Tačiau, kontroliniam variante žydėjo tik 58% iš visų sudygusiu augalų.

Šių preparatų augimo stimuliavimo poveikį, patvirtina biometriniai rodikliai (2 Lentelė).

Lentelė 2. EM preparatų poveikis į biometrinius rodiklius.

Rodikliai Kontrolinis BakSib EM(Bio-Ag) BakSib + EM
Augalų aukštis:po 4 savaičių nuo pasodinimo, cmpo 6 savaičių nuo pasodinimo, cm 30,3159,59 35,2168,47 32,565,52 36,3869,56
Augalų biomasėpo 4 savaičių nuo pasodinimo, kgpo 6 savaičių nuo pasodinimo, kg

antžeminė dalis požeminė dalis

0,1500,481

0,176

0,1740,539

0,225

0,1670,510

0,217

0,1700,563

0,235

Augimo stimuliavimas buvo matomas visuose variantuose. Jau po 4 savaičių po pasodinimo, EM preparatais apdorotų augalų aukštis buvo 2,37 – 6,25 cm., t.y. didesnis nei kontrolinio mėginio, o biomasė 17 – 24 g. didesnė.

Didžiausiais derliaus prieaugis buvo gautas naudojant BakSib + EM(Bio-Ag) preparatus, t.y. 71,83%. Tuose variantuose, kur buvo naudotas BakSib ir EM, derliaus prieaugis buvo 40,73%. Be to, naudojant BakSib ir mišinį BakSib + EM, buvo pastebėtas, vidutinių ir didelių bulvių kiekio padidėjimas. Visi eksperimente naudojami probiotiniai preparatai padidino derlingumą nuo 41% iki 72%.

Lentelė Nr.3 EM preparatų poveikis bulvių derlingumui.

Variantai Derlingumas c/ha Biologinis derlingumas nuo 100 augalų, kg Derlingumas pagal frakcijas, %
Stambi Vidutinė smulki
KontrolinisBakSibEM

BakSib + EM

339,52477,81477,81

583,43

71,3100,3100,2

122,5

57,2163,4459,55

61,22

26,2224,3429,22

25,68

16,3512,2211,23

13,11

Manome, kad ir Lietuvoje naudojamas bei platinamas probiotinis preparatas Bio-Ag padidintų bulvių derlius (ypatingai ekologiniuose ūkiuose).