Выбрать страницу

крупный рогатый скот

karvutes

1. Galvijų sveikatinimas 

Neteisinga galvijų priežiūra, t.y.: netinkami pašarai (nesubalansuoti pašarai), netinkama patalpų higienizacija, ventiliacija, blogi pakratai, netinkamų cheminių dezinfekantų naudojimas ir kt., ne tik sumažina galvijų produktyvumą, bet ir sukelia įvairiausią spektrą ligų pradedant Acedoze, mastitu ir baigiant leminitu ir t.t.

Vienas iš faktų, rodančių apie žarnyno mikrofloros pakitimą, ryškiausiai matosi veršelių auginime, ypatingai tai pasireiškia intensyvioje galvijininkystėje. Intensyvus veršelių auginimas sukelia žarnyno mikrofloros disbalansą, nes virškinimo trakte silpnai vystosi probiotinė mikroflora, o intensyviai augant patogeninei mikroflorai, kuri (nesant probiotinės mikrofloros) sukelia infekcijas, atsiranda viduriavimai, pažeidžiama gleivinė. Gydymas antibiotikais dabar toli gražu ne visada veiksmingas, tuo tarpu probiotikai gali normalizuoti žarnyno mikroflorą, pašalinant ligų šaltinį. Tokiu būdu tiek enterito, tiek diarėjos galima visiškai išvengti jei profilaktiškai būtų naudojamos probiotinės kompozicijos.

Mūsų nuomone, viena efektyviausių plataus spektro probiotinių kompozicijų skirtų galvijų sveikatinimui, profilaktikai ir pašarų ruošimui yra ProbioHelp. Jį galima naudoti ir per vandenį, ir per pašarus.

1.1. Veršelių sveikatinimas

Paprastai, veršelių sveikatinimui per parą reikia sugirdyti 50 – 100 ml probiotiko ProbioHelp. Probiotikai yra skiedžiami vandeniu, pageidautina, kad vandens temperatūra būtų 150C – 250C. Veršelių gydymo trukmė 7 – 10 dienų.  

Duodant profilaktiškai, probiotikas ProbioHelp taip pat skiedžiamas nechloruotu vandeniu santykiu 1:1000, t.y. 1 litras probiotiko 1m3 vandens. Girdomą tirpalą geriau ruošti kiekvieną dieną, nes paruoštas tirpalas jau po paros pradeda prarasti savo savybes. Tiek preparatas, tiek vandens tirpalas negali būti laikomas žemesnėje nei 100C temperatūroje, taip pat saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

1.2 Melžiamų karvių sveikatinimo ir produktyvumo didinimas

Probiotikų kompozicijos naudojamos esant tokioms (žemiau išvardintoms) melžiamų karvių sveikatos problemoms:

  • sumažėjas apetitas;
  • susilpnėjąs imunitetas;
  • daugėjant SLS piene (mastitai);
  • viduriavimas ir kt.

Labai dažnai visi simptomai pasireiškia vienu metu, tačiau Lietuvoje, pagrindinė problema pieno ūkyje yra karvių mastitas. Lietuvoje virš 15 % karvių serga mastitu, somatinių ląstelių kiekiai ženkliai viršija leistinas normas. Dėl to mažėja pieno priemilžis, blogėja pieno kokybė ir t.t.

Šalia standartinių mastito šalinimo priemonių, tinkamo laikymo, mitybos, tvarkingos melžimo įrangos bei subalansuotų pašarų, didžiausių efektą karvių sveikatinimui duoda probiotinė kompozicija ProbioHelp. 

Vienos karvės sveikatinimui pvz., kai padidėja somatinių ląstelių kiekis piene, į dieną reikia sugirdyti 150 ml ProbioHelp, prieš tai atskiesto vandeniu (vandens temperatūra ne mažesnė 150C).

Koncentratas praskiedžiamas vandeniu prieš pat girdimą.

Profilaktiškai melžiamoms karvėms probiotinė kompozicija ProbioHelp įpilamą į geriamąjį vandenį. Jo paruošimui naudojamas atskiedimo santykis yra 1:1000, t.y. 1 litrui reikia 1 m3 vandens ir duodama gerti kiekvieną dieną arba ProbioHelp skiedžiamas 1:500 ir girdomas 1 – 2 kartus per savaitę. ProbioHelp galima apdoroti ir pašarus, tokiu būdu pagerėja pašarų kokybė, jų įsisavinimas.

Naudojant ProbioHelp padidėja galvijų imunitetas, pieno priemilžis padidėja 5 – 7 %, padidėja pašarų įsisavinimas, nereikalingi veterinariniai preparatai, nekinta pieno proteinų kiekis ir riebumas.

1.3. Mėsinių galvijų sveikatinimas

Naudojant ProbioHelp išvengiama susirgimų, pagerėja pašarų įsisavinimas ir apetitas, didėja svorio prieaugis, tačiau ženkliausiai matosi ant skerdienos kokybės bei masės išeigos.

Probiotinės kompozicijos ProbioHelp naudojimo kiekiai, skirti mėsinių galvijų sveikatinimui ir profilaktikai, yra tokie patys kaip ir melžiamoms karvėms.

1.4. Tešmens priežiūra

Tešmenį po melžimo suvilgyti skuduru, prieš tai pamirkytą tirpale. Tirpalo paruošimas: ProbioHelp atskiesti vandeniu, santykiu 1:5-10. Vandens temperatūra nemažesnė 100C.

2. Pašarų ruošimas 

Pašarų paruošimas atliekamas prieš pat jų panaudojimą.

Vienai tonai šieno, šiaudų ir kitų sausų pašarų paruošimui reikia 0,2 – 0,5 m3 ProbioHelp probiotiko, atskiesto santykiu 1:100, kurį reikia tolygiai paskirstyti (pvz., supurškiant) ant pašarų paviršiaus. Šis preparatas apsaugo nuo pelėsių atsiradimo, gerina šieno skonį, sunaikina mikotoksinus (mi­ko­tok­si­nai – pe­lė­si­nių gry­be­lių me­džia­gų apy­kai­tos pro­duk­tas, ga­lin­tis už­nuo­dy­ti žmo­nių mais­tą ir gy­vū­nų pa­ša­rus). Kuomet vieni pašarai keičiami kitais, reikia padidinti duodamų probiotikų (šiuo atveju ProbioHelp) koncentraciją tris kartus, t.y. jei melžiamoms karvėms profilaktiškai kiekvieną dieną preparatas skiedžiamas santykiu 1:1000, tai kaičiant pašarus rekomenduojama naudoti 1:300 skiedimo santykį. Tokiu santykiu praskiesto probiotinio preparato galvijams reikia duodi nemažiau 3 dienų.

Vienai tonai žalios masės paruošimui naudojamas probiotikas ProbioHelp, o jo atskiedimo santykis ir kiekis naudojamas toks pats kaip ir sausų pašarų ruošimui.

Siloso paruošimo technika yra aprašyta žemiau (skyriuje 2.1.), panaudojimo proporcijos preparato ProbioHelp yra tie patys kaip ir sausų pašarų paruošimui.

2.1. Siloso paruošimo (panaudojant probiotinius preparatus) eksperimento duomenys, atliktų užsienyje

Jau gana senai yra žinoma apie probiotinių mikroorganizmų panaudojimą silosų gamyboje.

Apie tai labai plačiai yra aprašyta užsienio mokslinėje literatūroje. Mes norėtumėme pateikti Olandijos Vageningeno universiteto bei Vokietijos (Šleizgio-Holsteino žemės ūkio) mokslininkų įvertinimus apie silosavimą, panaudojant probiotines kompozicijas.

Bandymai buvo atlikti apipurškiant žolę ir išlaikant ją pakuotėje 6 dienas ir fermentuojant 2 mėnesius. Tyrimo metu buvo vertinamas svorio praradimas, pH, cheminiai pokyčiai bei pašarų stabilumas aerobinėse sąlygose.

6 fermentavimo dienos

2 mėnesių fermentavimas

Kontrolinis

Su probiotikasis

Kontrolinis

Su probiotikais

pH

6,55

5,49

5,11

4,36

Pieno rūgštis g/kg SM

41,9

85,2

Acto rūgštis g/kg SM

7,6

39,2

Etanolis g/kg SM

11,2

11,7

1,2-Prodandiol g/kg SM

0

2,9

1-Propanol g/kg SM

0

2,9

Propioninė rūgštis g/kg SM

2,2

2,7

Pašaro stabilumas val. aerobinėje aplinkoje

60

>525

Panašūs rezultatai buvo gauti ir kitų mokslininkų, kurie atliko bandymus su dobilų silosavimu.

Siloso sandėliavimas

Žolė

Dobilai

Kontrolinis

Su probiotikais

Kontrolinis

Su probiotikais

pH 8,8

pH 4,5

pH 7,3

pH 3,7

Iš atliktų bandymų ženkliai matosi, kad panaudojus probiotikus ženkliai padidėja konservuojančių rūgščių (pieno rūgšties) kiekis, pagerėja ne tik siloso kokybė bet ir stabilumas.

Tikėtina, kad analogiškus rezultatus gautumėme ir Lietuvoje, todėl galėtumėme gyvulių augintojams pasiūlyti atlikti eksperimentą, panaudojant probiotines kompozicijas, žolių, dobilų, kukurūzų konservavime – silosavime.

3. Galvijų laikymo patalpų higienizavimas

 

Viena iš svarbiausių problemų esančių galvijų laikymo fermose yra nemalonus kvapas (dažniausiai pasireiškiantis šiltuoju metų laiku), kuris sklinda iš mėšlo, srutų, pakratų. Nemalonūs kvapai atsiranda dėl organikos skaidymo sierą redukuojančiais mikroorganizmais (SRM), o jų metabolizmo produktai ir yra nemalonių kvapų šaltinis, t.y. išsiskiria sieros vandenilis, merkaptanai, indolai, skatolai ir kitos cheminės medžiagos. Priklausomai nuo šių medžiagų koncentracijos ore, jie gali sukelti nuo diskomforto pojūčių pas ūkio darbininkus ir aplniknius gyventojus iki sveikatos sutrikimų tiek pas žmogų, tiek ir pas gyvūną. Todėl patalpų, naudojamų įrenginių higienizavimui ir nemalonių kvapų šalinimui bei jų prevencijai rekomenduojamas naudoti probiotinį preparatą ProbioStopOdor.

Patalpų higienizavimui ir kvapų šalinimui yra naudojamas tirpalas paruoštas iš koncentruoto probiotiko ProbioStopOdor. 1m2 apdoroti reikia apie 1cm3 (1 ml) probiotiko. Preparato atskiedimo santykis priklauso nuo daugelio priežasčių (nuo galvijų laikymo sąlygų), pavyzdžiui nuo naudojamų pakratų, jų išklojimo storio, nuo kanalų kiekio surenkančių srutas ir t.t.. Todėl preparatas yra skiedžiamas santykių nuo 1:50 iki 1:300. Svarbiausia yra tolygiai paskirstyti paruoštą tirpalą ant viso patalpos paviršiaus ir pakratų.

Prieš paduodant skystą mėšlą į saugyklas, higieninei flotacijei į 1 m3 mėšlo reikia įvesti nuo 0,2 iki 0,5 l ProbioStopOdor priklausomai nuo saugyklos laikymo sąlygų.

Kietą mėšlą galima kompostuoti arba fermentuoti panaudojant probiotinį preparatą ProbioStopOdor . Preparato naudojamas kiekis yra toks pat, t.y. 1 m3 mėšlui reikia nuo 0,2 iki 0,5 l probiotiko priklausomai nuo naudojamos technologijos (nuo temperatūros, drėgmės, C:N santykio kompostuojamos ar fermentuojamos masės).

Tiek vandens temperatūra tiek patalpos, kurioje norime atlikti higienizavima, temperatūra turi būti nemažesnė 100C.

4. Probiotikų kompozicijų panaudojimas pienininkystėje pavyzdžiai

 

1. Lentelė. Pieno fermos eksploataciniai duomenys, naudojant probiotikų kompoziciją ProbioHelp.

Pavadinimas

Be probiotikų 1997

Su probiotikais

1998

Su probiotikais

1999

Su probiotikais

2000

Vidurkis

Fermai be probiotikų

Karvių skaičius

80

80

80

100

89

Probiotikų kaštai/karvei (€)

0

31,25

31,25

31,25

0

Sunaudota pagrindinių pašarų (kg) 1 karvei

3300

3650

4028

4090

3610

Sunaudota koncentruotų pašarų (kg) 1 karvei

1800

1700

1789

1644

2072

Subaudota konc. pašarų 1 kg pieno

0,23

0,22

0,21

0,20

0,24

Somatinių ląstelių kiekis piene

300K

100K

110K

100K

180K

Pogimdyvinės veršiukų problemos

10

3

3

1

9

Veterinaro kaštai/karvei (€)

104

90

48

44

64

N-balansas per metus (kg/ha)

-10,00

-18,00

-18,25

35,20

Trąšų kaštai 1 ha (€)

65,30

58,00

28,20

28,20

81,10