Выбрать страницу

домашняя птица

1. Probiotinių kompozicijų panaudojimas paukščių auginimui

Paukščių augintojai, auginantys didelius kiekius uždarytų paukščių susiduria su sekančiomis problemomis:

 • su paukščių ligomis;
 • vakcinacija;
 • su pašarų ruošimu;
 • aplinkos sąlygų kontrole (atliekų ir kvapų tvarkymo);
 • patalpų higienizavimu.

Panaudojant atitinkamas probiotikų kompozicijas, įvedant jas į paukščių pašarus bei vandenį, apdorojant paukštidžių pakratus, pagalbinius pastatus bei pačius paukščius, sunaikinama patogeninė mikroflora, dėl to paukščiai tampa sveikesni, pagerėja prieaugis, patalpose ženkliai sumažėja nemalonūs kvapai.

Mūsų nuomone, vienas efektyviausių plataus spektro probiotinių kompozicijų, skirtu paukščių sveikatinimui, ligų profilaktikai, pašarų ruošimui yra ProbioHelp. Jį galima naudoti įvedant ir į vandenį, ir į pašarus.

1.1 Rekomendacijos paukščių auginimui

 • pirmąsias 3 dienas viščiukų girdimui naudoti ProbioHelp vandeninį tirpalą atskiestą santykiu 1:10000;
 • profilaktiškai paukščiams kiekviena dieną įpilama į geriamąjį vandenį ProbioHelp atskiesto santykiu nuo 1:5000 iki 1:10000. Tirpalą geriau ruošti kiekvieną dieną, nes jau po paros tirpalas pradeda prarasti savo savybes. Tiek preparatas, tiek vandens tirpalas negali būti laikomas žemesnėje nei 100C temperatūroje, taip pat saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių;
 • virškinimo gerinimui naudokite smulkią skaldą, keramiką (geriau ceolitą) 1 % nuo lesalo masės.

1.2. Sveikatinimas per pašarus

Pašarai apdorojami prieš pat jų panaudojimą.

Kad paruošti vieną toną pašaro reikia 0,2 – 0,5 l probiotiko ProbioHelp, atskiesto nechloruotu vandeniu santykiu nuo 1:300 iki 1:1000.  Preparato atskiedimo santykis priklauso nuo ūkyje  naudojamo lesalo, nuo augimo technologijos. Tokį tirpalą reikia tolygiai paskirstyti (pvz., supurškiant) ant viso lesalo paviršiaus.  Šis preparatas apsaugo lesalą nuo pelėsio atsiradimo, pagerina jo skonį, sunaikina mikotoksinus (mi­ko­tok­si­nai – pe­lė­si­nių gry­be­lių me­džia­gų apy­kai­tos pro­duk­tas, ga­lin­tis už­nuo­dy­ti žmo­nių mais­tą ir gy­vū­nų pa­ša­rus). Kuomet vieni pašarai keičiami kitais, reikia padidinti duodamų probiotikų (šiuo atveju ProbioHelp) koncentraciją apie tris kartus, t.y. jei paukščiams profilaktiškai kiekvieną dieną preparatas skiedžiamas santykiu nuo 1:5000 iki 1:10000, tai kaičiant pašarus rekomenduojama naudoti apie 1:3000 skiedimo santykį. Tokiu santykiu praskiesto probiotinio preparato paukščiams reikia duodi nemažiau 3 dienų.

1.3. Paukštynų patalpų higienizavimas

Probiotikai gali padėti sprendžiant paukštynų aplinkos kokybės problemas. Žinoma, kad paukštynuose susidaro nemalonūs kvapai bei didelės amoniako koncentracijos. Tiek nemalonūs kvapai, tiek amoniakas išsiskiria iš paukščių mėšlo bei pakrato, veikiant natūraliai patogeninei mikroflorai tame tarpe ir sierą redukuojantiems mikroorganizmams. Jau 20 ppm amoniako koncentracija ore yra pavojinga paukščių sveikatai. Tokios koncentracijos amoniako išlakos yra pavojingos ir žmonių sveikatai, o nemalonūs kvapai sukelia diskomfortą paukštynų darbuotojams ir aplinkiniams gyventojams, kyla paukštynų ir bendruomenių konfliktai. Todėl patalpų, naudojamų įrenginių higienizavimui ir nemalonių kvapų šalinimui bei jų prevencijai rekomenduojamas naudoti probiotinį preparatą ProbioStopOdor.

Patalpų higienizavimui bei nemalonių kvapų šalinimui yra naudojamas tirpalas paruoštas iš probiotinės kompozicijos ProbioStopOdor. Tam kad apdoroti 1 m2 paviršiaus reikia 1 cm3 (1ml) probiotinės kompozicijos. Preparato atskiedimo santykis priklauso nuo daugelio priežasčių (nuo paukščių laikymo sąlygų, t. y. nuo paukščių auginimo technologijos), pavyzdžiui nuo naudojamų pakratų (ar išviso jie yra naudojami), jų išklojimo storio, nuo oro temperatūros ir drėgmės patalpoje, nuo intensyvumo kvapų atsiradimo.  Todėl preparato atskiedimo santykis yra nuo 1:50 iki 1:300. Svarbiausia yra tolygiai paskirstyti paruoštą tirpalą ant viso patalpos paviršiaus ir pakratų.

Paukščių auginimo patalpos paruošimas

 • prieš 2-3 dienas visus įrenginius išplauti, о patalpas apipurkšti (tame tarpe ir pakratus) ProbioStopOdor ir vandens tirpalu.
 • patalpos higienizavimą bei nemalonių kvapų šalinimą rekomenduojama atlikti 1 — 3 kartus į savaitę.

Paukščių mėšlą (kietą) galima kompostuoti arba fermentuoti panaudojant probiotinį preparatą  ProbioStopodor. Preparato naudojamas kiekis yra sekantis, 1 m3 mėšlui reikia nuo 0,2 iki 0,5 l probiotiko, reikiamas kiekis parenkamas priklausomai nuo naudojamos technologijos (nuo temperatūros, drėgmės, C:N santykio kompostuojamos ar fermentuojamos masės).

Skiedimui naudojamo vandens temperatūra ir patalpos temperatūra, kurioje norima atlikti higienizavimą  neturi būti mažesnė nei 100C. 

2. Lietuvos ir kitų šalių eksperimentų duomenys, kuriuose buvo naudojamos probiotinės kompozicijos paukščių auginimui 

Pastaruoju metu literatūroje galima rasti daug įvairių atsiliepimų, susijusių su probiotikų ar mikrobinių maisto papildų naudojimu, t.y., naudingų mikroorganizmų kultūrų įvedimu į mitybą bei geriamąjį vandenį, skirtų produkcijos efektyvumo didinimui ir produktų kokybės gerinimui. Anjum ir kt. eksperimentai (2006) parodė didelį broilerių svorio prieaugį jau po penkių savaičių. Probiotikas buvo įvestas į pašarą trimis skirtingais būdais:

1.      1ml/1 L į geriamąjį vandenį;

2.      1ml/1 Kg į biopašarą;

3.      Kartu 1ml/1 L į geriamąjį vandenį ir 1 ml/1 Kg į pašarą.

Po penkių probiotiko naudojimo savaičių vidutinis kūno masės padidėjimas kontrolinėje tiriamojoje grupėje, probiotinio tirpalo, biopašaro, ir probitinio tirpalo + biopašaro grupėse buvo atitinkamai: 864, 1,217, 1,207, 1,361 gramai, (Anjum ir kt., 2006). Kitą studiją, tikrinant probiotikų, kaip alternatyvos antibiotikams efektyvumą, atliko Safaloah ir Smith 1999 m. Broileriai, kurių pašaro 1 kg buvo 1 ml probiotikų, sumaišytų su antibiotikais, turėjo didžiausią svorio prieaugį lyginant su tais, kuriems nebuvo duodama jokių probiotikų ar antibiotikų. Netgi tie broileriai, kurie gavo probiotikų be antibiotikų, turėjo didelį svorio prieaugį. Būdami 42 dienų amžiaus, tiriamieji broileriai priaugo 2065,99 gramus, o tie broileriai, kuriems buvo į 1 kg pašaro dedama 1 ml probiotikų ir neduodama antibiotikų, priaugo 2091,70 gr. Taip pat, buvo užfiksuotas cholesterolio sumažėjimas (Safaloah ir Smith, 1999), fiksuojami ženklūs pozityvūs pokyčiai, gerinant pašarų bionaudingumą, sureguliuojant virškinimo mikroorganizmų veiklą, stiprinant imunitetą, kai įvedami probiotiniai mikroorganizmai, nors detalus probiotikų veikimo mechanizmas nebuvo nustatytas šiuose tyrimuose (Safaloah ir Smith, 1999).

Lietuvos sveikatos universiteto veterinarijos akademijos specialistų atlikti tyrimai įrodė, kad naudojant probiotines kompozicijas, įvedant jas į vandenį (buvo naudojama probiotinė kompozicija ProbioHelp, broilerių prieaugis buvo 260 g. didesnis, nei tų kurie negavo, be to ženkliai pagerėjo produkto kokybė (dr. A. Šimkus; 2012 m.)

Pastebėta ir probiotinės kompozicijos nauda vištoms dedeklėms (kiaušinių gamyboje), kurios privalumai yra sekantys:

 • probiotikai produkuoja paukščių žarnyne antioksidantus, vitaminus, aminorūgštis (E vitaminai) padidina Omega3 rūgščių įsisavinimą;
 • šalina ligų sukėlėjus – e.coli, salmonalla, shigella clostridium – kiekį;
 • didina kiaušinių svorį;
 • didina lukšto atsparumą;
 • po 6-8 savaičių naudojimo stabilizuoja produkciją;
 • mažina mirtingumą.

2.1. Eksperimento duomenys atlikto Lietuvoje

Bandymai buvo atlikti su viščiukais – broileriais nuo 1 iki 41 dienų amžiaus. Šiems bandymams atlikti buvo naudotas poliprobiotikas pagamintas pagal patentuotą JAV technologiją. Tyrimai atlikti viename iš Lietuvos  paukštyne, kuriame buvo suformuotos dvi analogiškų viščiukų grupės. Abiejų grupių paukščiai, buvo lesinami ir laikomi vienodomis sąlygomis, tik tiriamosios grupės viščiukams – broileriams į vandenį buvo įmaišoma poliprobiotinio preparato.

Viščiukų augimo dinamika pateikti 1 lentelėje. Iš šios lentelės duomenų matyti, jog viščiukai – broileriai, bandymo metu, gavę poliprobiotinio preparato, augo sparčiau negu kontrolinės grupės analogai.

1 lentelė. Viščiukų – broilerių augimo dinamika

Viščiukų amžius, d

Grupės

Kontrolinė, n=26800

Bandoma, n=26690

Gyvas svoris, g

Priesvoris per parą, g

Gyvas svoris, g

Priesvoris per parą, g

0

35 ±0,01

35 ±0,01

7

180 ±9,5

20,72 ±1,22

198 ±12,3

23,29 ±1,18

14

431 ±35,5

35,86 ±2,91

502 ±40,2

43,43 ±2,24

21

851 ±45,8

60,0 ±3,12

943 ±53,6

63,0 ±3,33

28

1470 ±65,3

88,42 ±3,54

1580 ±49,9

91,0 ±4,56

35

2057 ±110,5

83,86 ±4,47

2199 ±120,3

88,43 ±4,11

41

2460 ±115,8

67,17 ±3,38

2605 ±130,0

67,67 ±3,65

Vidutiniškai per bandymą

2425 ±113,6

59,12 ±3,22

2570 ±124,8

62,68 ±3,24

Lesalo sąnaudos 1 kg priesvorio gauti

1,65

1,63

Išsaugojimas, %

97,39

96,99

Viščiukų-broilerių mityboje naudoti probiotinį preparatą ekonomiškai apsimokėjo. Poliprobiotikų panaudojimo ekonominis efektyvumas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Poliprobiotiko naudojimo viščiukams-broileriams ekonominis efektyvumas 

Rodikliai

Grupė

Kontrolinė Bandoma

Išlaidos

Poliprobiotikas, Lt

0

2800

Pašarai, Lt

135850

140920

Profilaktika ir gydymas, Lt

3000

400

Išlaidos viso, Lt

138850

144120

Pajamos

Skerdienos masė, kg

48489,5

51429,0

Gauta už skerdienas, Lt

155166

164572

Gauta papildomų pajamų, Lt

4136

Iš šios lentelės duomenų matyti, kad panaudojus poliprobiotinį preparatą papildomai buvo gauta 4136 litai pajamų.

Remiantis atlikto bandymo rezultatais galima daryti išvadą, kad poliprobiotinis preparatai aktyvina viščiukų-broilerių augimo spartą, teigiamai veikia virškinamojo trakto mikroflorą, stiprina imuninę sistemą. Gavusių poliprobiotiko viščiukų-broilerių priesvoris per parą buvo 6,02 proc., priešskerdiminė masė – 13,56 proc., skerdienos masė – 14,69 proc., skerdienos išeiga – 0,75 proc. didesnė negu negavusių preparato viščiukų. Pilną eksperimento aprašymą galite rasti čia.

3.2. Pietų Korėjos paukštynų patirtis, kuriuose buvo naudojamos probiotinės kompozicijos

Probiotikai masiškai naudojami JAV, Japonijos bei Pietų Korėjos paukštynuose. P.Korėjos paukštyne, kur buvo atliekamas probiotikų efektyvumo vertinimas, probiotikai buvo pridėti į pašarus ir į vandenį, siekiant padidinti natūralų azoto įsisavinimą paukščių organizmuose ir padidinti išmatų fermentacijos procesus, kurie sumažina amoniako susidarymą. Palyginamieji rezultatai apie amoniako koncentracijos (kvapo) sumažinimą, panaudojus probiotikus, pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Amoniako koncentracija paukštyno ore, ppm

Apdorojamas Neapdorota Apdorota su probiotiku Skirtumas, %
Vanduo 8,95 5,18 42,12
Pašaras 16,13 7,38 57,25

Probiotikais apdorojus paukščių pakratus 10-15 kartų sumažėjo amoniako išsiskyrimas, dėl amoniakinio azoto perėjimo į nitratinį azotą, tuo pačiu pagerėja ir gaunamų trąšų kokybė.

Eksperimento, atlikto su broilerių auginimu, duomenys pateikti 2 ir 3 lentelėje.

2 lentelė. 30000 broilerių auginimo ciklas Korėjoje (optimalus broilerio svoris 1,6 kg)

Įprastinis pašaras Pašaras su probiotiku Sutaupoma USD
Augimo tempas, % 87 96 724
Ligų likvidavimas, USD 931 238 693
Auginimo trukmė, d 38 35 3173
Patalpų apdorojimas 2427 1961 511
Viso: 5032

3 lentelė. Probiotikų naudojimo ligų kontrolei kaštai, 30000 broilerių auginimo cikle

Įprastinis pašaras Pašaras su Probiotikais
Sterilizavimas 97 97
Maitinimas 64 64
Antibiotikai 268 0
Coccidium prevencija 215 0
Gumburo prevencija 230 0
Dezinfekavimas 57 0
Probiotikų tirpalas 0 77
Viso kaštų 931 (100 %) 238 (26 %)

Žemiau yra pateikta keletas nuotraukų vaizduojančių kaip yra apdorojami probiotiniu tirpalu paukštynai.

paukst_pav1

1. Pav. Dedeklių apdorojimas.

2. Pav. Paukščių fermų apdorojimas iš išorės.

paukst_pav3

3. Pav. Broilerių apdorojimas.

paukst_pav4

4. Pav. Viščiukų apdorojimas.