Выбрать страницу

Учебные программы и семинары

 1. Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių licencijavimo tvarka ir tokių įmonių darbuotojams taikomi atestaciniai reikalavimai. Užsakovas – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2003 m.

 2. Seminaro „Biodegraduojančių atliekų ir nuotekų tvarkymas maisto pramonės įmonėse“ organizavimas. Užsakovas – UAB „VYRYBALT“, 2004 m.

 3. Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojų atestavimo profesinių ir teisinių žinių testai. Užsakovas – Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, 2004 m.

 4. Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių vadovaujančių darbuotojų ir specialistų mokymo kursai AB “Vakarų laivų gamykla”. Užsakovas – AB “Vakarų laivų gamykla”, 2004 m.

 5. Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių vadovaujančių darbuotojų ir specialistų mokymo kursų ciklas (pravesti12 mokymo kursai). 2004 – 2006 m.

 6. Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių vadovaujančių darbuotojų ir specialistų mokymo kursai AB “Lietuvos energija”, 2005 m.

 7. Mokymo kursai „Aplinkos apsaugos teisės reikalavimai pavojingų atliekų tvarkymo, nuotekų valymo ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimo srityje“. Užsakovas – AB „Lietuvos geležinkeliai“, 2006 m.

 8. Pavojingų atliekų tvarkymo įmonėje mokomosios medžiagos parengimas. Užsakovas _ UAB „Vilniaus vandenys“, 2006 m.

 9. Mokymo kursai „Statybos įmonėms taikomi teisiniai reikalavimai aplinkos apsaugos srityje“. Užsakovas UAB „Merko statyba“, 2007 m.

 10. Mokymo kursai „Pavojingų atliekų tvarkymas“. Užsakovas – VšĮ „Subalansuotos pramonės plėtros centras“, 2007 m.

 11. Mokymo kursai „Atliekų tvarkymas, triukšmo prevencija, Želdinių saugojimas, pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų apskaita ir naudojimas“. Užsakovas UAB „Merko statyba“, 2007 m.

 12. Vadovybės ir atsakingų darbuotojų konsultavimas sąvartynų projektavimo (dujų surinkimo sistemų, drenažinių sistemų įrengimo) klausimais. Užsakovas – AB „Pramprojektas“, 2007 m.