Выбрать страницу

Вода, сточные воды, управление отстой

 1. Širvintų raj. ŽŪB “Tėviškė” mėsos perdirbimo cecho ir paukštyno nutekamųjų vandenų valymo įrenginių projektavimo darbai. Užsakovas — ŽŪB “Tėviškė”, Širvintų raj., 1998 m.

 2. Geriamo vandens nugeležinimo sistemos įrengimas Puodžių k. vandens paskirstymo stotyje. Užsakovas — Varėnos raj. savivaldybė, 1998 m.

 3. Mažeikių miesto vandens ūkio įvertinimas. Užsakovas — Mažeikių raj. savivaldybė, 1998 m.

 4. Pasiūlymai Mažeikių miesto ir rajono vandens ūkio plėtrai. Užsakovas — Mažeikių raj. savivaldybė, 1998 m.

 5. AB “Anykščių vynas” gamybiniuose procesuose racionalaus vandens panaudojimo sprendžiant rekuperaciją projektiniai pasiūlymai. Užsakovas — AB “Anykščių vynas”, 1998 m.

 6. Specialiosios paskirties UAB “Vilniaus vandenys”. Geriamo vandens gerinimui kitų firmų teikiamų paslaugų Vilniaus mieste analizė. Užsakovas – SP UAB “Vilniaus vandenys”, 2001 m.

 7. Antavilių vandenvietė – aukštos kokybės geriamo vandens garantija. Užsakovas – UAB “Vilniaus vandenys”, 2002 m.

 8. UAB „Vilniaus vandenys“ vandens kokybės kontrolės laboratorijos kokybės vadovo projektas. Užsakovas – UAB „Vilniaus vandenys“, 2004 m.

 1. Mažų ir vidutinių nuotekų valymo įrenginius aptarnaujančio personalo aplinkosauginis apmokymas” — mokymo programos ir vadovėlio paruošimas. Užsakovas — Aplinkos apsaugos ministerija, 1998 m.

 2. Trijų plotų Južintų gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimo darbai. Užsakovas — Rokiškio raj. savivaldybė, 1998 m.

 3. Miestų nekanalizuotų gyvenamųjų kvartalų nuotėkų tvarkymo rekomendacijos”, užsakovas – Aplinkos ministerija, 1999 m.

 4. “Azoto šalinimas iš naftos perdirbimo įmonių nuotėkų”. Užsakovas: AB “Mažeikių nafta”, 2000m.

 5. AB “Rokiškio sūris” teritorijoje numatomų statyti nuotėkų valymo įrenginių projekto technologinės dalies ekspertizė. Užsakovas – AB “Rokiškio sūris”, 2001m.

 6. UAB “Krevetė” nuotėkų tvarkymo studija. Užsakovas – UAB “Krevetė”, 2001 m.

 7. Studija “Radviliškio miesto nuotėkų valyklos rekonstrukcija-remontas”. Užsakovas – SP UAB “Radviliškio vanduo”, 2001 m.

 8. Studija “Buitinių nuotėkų biologinio valymo stotis”. Užsakovas – UAB “Vakarų Ryterna”, 2001 m.

 9. Studija “AB “Kaišiadorių paukštynas” nuotėkų, išleidžiamų į miesto kanalizacijos tinklus, taršos optimizavimas, technologijų ir įrangos parinkimas”. Užsakovas – AB “Kaišiadorių paukštynas”, 2001 m.

 10. UAB “Stragutės mėsa” susidarančių nuotėkų įvertinimas ir jų tvarkymo bei nuotėkų valymo įrenginių rekomendacijos. Užsakovas – UAB “Traidenis”, 2001m.

 11. Verslo studija “Lazdijų katilinės Nr. 1 lietaus nuotėkų kanalizacijos ir valymo įrenginių rekonstrukcija”. Užsakovas – SP AB “Lazdijų šilumos tinklai”, 2002 m.

 12. Studija “Kraujo miltų gamybos nuotėkų tvarkymas”. Užsakovas – G.Miežio ir A.Dzikaraitės KŪB, 2002 m.

 13. Analizuojamasis darbas “UAB “Vilniaus vandenys” nuotėkų valykla – aukštos kokybės nuotėkų valymo garantija”. Užsakovas – UAB “Vilniaus vandenys”, 2003 m.

 14. Verslo studija “Buities ir gamybinių nuotekų biologinis valymas”. Užsakovas – UAB “Stragutės mėsa”, 2003 m.

 15. Naujai statomo cecho nuotėkų valymo įrenginių priešprojektinė studija. Užsakovas – UAB “Baltvela”, 2003 m.

 16. Naujų technologijų Vilniaus miesto nuotekų valyklos modernizavime analizė. Užsakovas – UAB “Vilniaus vandenys”, 2003 m.

 17. Rekomendacijų „Nusausinto nuotekų dumblo panaudojimas komposto gamybai“; „Nuotekų dumblo panaudojimas karjerų bei pažeistų žemių rekultivacijai“ parengimas. Užsakovas – UAB „Vilniaus vandenys“, 2004 m.

 18. Viešojo pirkimo konkurso “Nuotekų valymo sistemų tvarkymas Gudkaimio, Karklinių, Klausučių, Serdokų ir Sūdavos kaimuose” komercinių pasiūlymų ekspertizės atlikimas. Užsakovas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, 2004 m.

 19. Studija “UAB “Vilkė” susidarančių nuotekų įvertinimas ir jų tvarkymo bei nuotekų valymo įrenginių parinkimo rekomendacijos”. Užsakovas – UAB “Vilkė”, 2005 m.

 20. UAB „TDL ODA“ nuotekų tvarkymo studija, atitinkančią geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) reikalavimus. Užsakovas — UAB “TDL ODA”, 2006 m.

 21. UAB „Odos gaminiai“ ir Ko gamybinių nuotekų tvarkymo esamos situacijos įvertinimas ir nuotekų tvarkymo studijos atlikimas dėl atitikimo geriausiai prieinamu būdu (GPGB) reikalavimus. Užsakovas — UAB „Odos gaminiai“ ir Ko, 2006 m.

 22. Vadovybės ir atsakingų darbuotojų konsultavimas gamybinių ir buitinių nuotekų valymo technologijos ir nuotekų valymo įrenginių parinkimo klausimais. Užsakovas – UAB „Aplinkos projektai“, 2006 m.

 23. UAB „TDL ODA“ nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos techninis projektas. Užsakovas — UAB „TDL ODA“ , 2007 m.

 24. Konsultavimas pramoninių nuotekų valymo klausimais. Užsakovas – UAB „Traidenis“, 2008 m.

 25. Nuotekų išvalymo mielių gamyboje technologinės schemos parinkimas. Užsakovas – UAB „Traidenis“, 2008 m.

 26. Tiriamasis darbas „UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuotekų dumblo tvarkymo optimizavimas“. Užsakovas — UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2009 m.

 27. Aplinkosauginis ir ekonominis vertinimas Švenčionėlių nuotekų valyklos išleistuvui upei Ž-1. Užsakovas – UAB „Vilniaus vandenys“, 2009 m.

 28. AB „Lifosa“ planuojamos ūkinės veiklos (fosfogipso sąvartyno išplėtimas) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas ir derinimas. Užsakovas – AB „Lifosa“, 2009 m.

 29. UAB „Polivektris“ veiklos aplinkosauginis auditas. Užsakovas — UAB „Polivektris“, 2009 m.

 30. Bandymų dėl efektyvių mikroorganizmų (EM) panaudojimo gamybinių nuotekų valymui atlikimas. Užsakovas – AB „Šilutės Rambynas“, 2009 m.

 31. Mokslo-tiriamasis darbas „Nuotekų išvalymo investicijų kainų ir eksploatacijos kaštų priklausomybės analizė viršnormatyvinių (iki BDS7-12 mg/l O2) teršalų išvalymui“. Užsakovas UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2010 m.

 32. Ataskaitos parengimas “Nuotekų dumblo aukštrakių nuotekų valykloje galutinis apdorojimo galimybių studija”. Užsakovas – UAB Šiaulių vandenys, 2011 m.