Aplinkosauginės technologijos ir įranga

Aplinkosauginės technologijos –  Įvertinama naudojama įranga ir technologijos bei jų poveikis aplinkai. Padedam surasti tinkamą įrangą ir technologijas.

Naujų aplinkosauginių technologijų sukūrimas ir įrangos parinkimas panaudojant probiotinius produktus

Naujų aplinkosauginių technologijų sukūrimas, panaudojant probiotinius produktus,
ir įrangos parinkimas vykdomas šiose srityse:
1) pramonės ir komunalinių nuotekų tvarkymo;
2) nuotekų dumblo tvarkymo (nuotekų dumblų kiekio sumažinimas, paruošimas biodujų gamybai, kvapų šalinimas);
3) biodujų gamybos;
5) atliekų tvarkymo (pavojingų atliekų tvarkymo padėties įvertinimas, pavojingų atliekų tvarkymo technologijų paruošimas neutralizuojant, stabilizuojant, nukenksminant pavojingas atliekas);
6) bioskaidžių atliekų (žemės ūkio BSA, maisto pramonės ir verslo BSA, komunalines BSA) tvarkymo;
7) kompostavimo(aktyvaus ir pasyvaus) ir fermentavimo technologijų parinkimo srityje, priklausomai nuo perdirbamos žaliavos bei norimo gauti produkto;
8) išlakų tvarkymo (mažinimo);
9) kvapų prevencijos bei šalinimo
10) gyvūnų auginimo, sveikatinimo ir kt. srityse.
Atliekame įmonių technologinių procesų atitikties geriausiems prieinamiems gamybos būdams (GPGB) įvertinimą bei paruošiame rekomendacijas jų įgyvendinimui.