Biodujų gamyba

Instituto pagrindinė veikla, biodujų gamybos srityje, tai biodujų išgavimas iš nuotekų dumblų, maisto pramonės atliekų bei likutinių substratų sutvarkymas juos higienizuojant, kondicionuojant bei kompostuojant.

Teikiamos paslaugos

  • įvertiname ir nustatome realias žaliavų (atliekų) energetinę vertę išgaunant biodujas (biodujų išeigą bei kokybę);
  • biodujų įrangos parinkimas;
  • Likutinių substratų perdirbimas bei reagentų arba specialios mikrofloros parinkimas.

Buvo atlikti darbai panaudojant specialią mikroflorą, kuri skatino biodujų išsiskyrimą, gerino biodujų kokybę didindama metano išsiskyrimą bei mažindama sieros vandenilio H2S susidarymą. Šiuose darbuose buvo atlikti bandymai, skatinantys biodujų išgavimą, panaudojant probiotinę kompoziciją, kuri analogiška dabartiniam turimam ProbioStopOdor. Gaminant biodujas iš bioskaidžių atliekų (nuotekų dumblų), praturtintomis energetiniais priedais (riebalinėmis atliekomis), panaudojant probiotikų kompozicijas, ženkliai padidino dujų išsiskyrimą, t.y. iki 30 %, bei pagerino dujų kokybę. Atliekant bandymus su kitais dumblais, taip pat į biodujų reaktorių įvedant probiotiką, buvo nustatyta, kad žaliavos energetinė vertė padidėjo nuo 0,42 MJ/kg iki 0,47 MJ/kg arba 11,1%, lyginant su energetinę vertę be probiotikų.