Select Page

Paukštininkystė

 PROBIOTIKŲ (arba efektyvus mikroorganizmai, toliau EM)

PANAUDOJIMAS PAUKŠTYNUOSE

Paukščių augintojai, auginantys didelius kiekius uždarytų paukščių susiduria su problemomis:

 • Aplinkos sąlygų kontrolė (atliekų ir kvapų tvarkymo);
 • Dezinfekcija;
 • Vakcinacija;
 • Paukščių sveikatinimas ir kt.;
 • Gera produkto kokybė.

Probiotikai (EM) naudojami šioms problemoms spręsti, kaip:

 • maistiniai priedai paukščių pašaruose ir vandenyje;
 • sanitariniai priedai kvapų šalinimui;
 • priemonės, mažinančios amoniako susidarymą;
 • priemonės, pašalinančios patogeninę mikroflorą patalpose, pakratuose bei paukščių kūnuose;
 • priemonės gauti aukštos kokybės trąšas.

1. Probiotikų panaudojimas paukštynų

aplinkos kokybės gerinimui

Vienos iš svarbiausių paukštynų aplinkos problemų yra susidarantys nemalonūs kvapai bei didelės amoniako koncentracijos paukštynuose. Tiek nemalonūs kvapai, tiek amoniakas išsiskiria iš paukščių mėšlo bei pakrato, veikiant natūraliai fakultatyvinei mikroflorai. Jau 25 ppm amoniako koncentracija ore yra pavojinga paukščių sveikatai, turi didelį poveikį paukščių plunksnoms. Tokios koncentracijos amoniako išlakos yra pavojingos ir žmonių sveikatai, o nemalonūs kvapai sukelia diskomfortą paukštynų darbuotojams ir aplinkiniams gyventojams, kyla paukštynų ir bendruomenių konfliktai.

Panaudojant atitinkamas probiotikų kompozicijas, įvedant jas į paukščių pašarus bei vandenį, panaudojant paukštidžių pakratų, pagalbinių pastatų bei pačių paukščių apdorojimui išpurškiant, probiotikai sunaikina patogeninę mikroflorą, dėl to paukščiai tampa sveikesni, pagerėja prieaugis, patalpose ženkliai sumažėja nemalonūs kvapai.

Pradėjus naudoti probiotikus gyvulininkystėje, buvo pastebėta daug pozityvių pokyčių. Yongzhen ir Weijiong (2006) atliktas eksperimentas įrodė, kad broileriams ir dedeklėms vištoms duodant probiotiko su lesalu bei vandeniu, amoniako koncentracija paukščių laikymo vietose sumažėjo 69,70%. Pagrindiniai blogo kvapo sukėlėjai yra amoniakas, sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) ir metilmerkaptanai. Didelė amoniako koncentracija ne tik trikdo normalų gyvūnų augimą, bet taip pat sukelia ir ligas. Probiotikų naudojimas sumažina amoniako koncentraciją, o tuo pačiu ir ligų grėsmę, skatina gyvulių augimą, didina produktyvumą, svorio prieaugį bei pašarų įsisavinimą (Yongzhen ir Weijiong, 2006).

Pastaruoju metu literatūroje galima rasti daug įvairių atsiliepimų, susijusių su probiotikų ar mikrobinių maisto papildų naudojimu, t.y., naudingų mikroorganizmų kultūrų įvedimu į mitybą bei geriamąjį vandenį, produkcijos efektyvumo didinimui ir produktų kokybės gerinimui. Anjum ir kt. eksperimentais (2006) parodė didelį broilerių svorio prieaugį jau po penkių savaičių. Probiotikas buvo įvestas į pašarą trimis skirtingais būdais:

     1.      1ml/1 L probiotiko į geriamąjį vandenį;

     2.      1ml/1 Kg probiotiko į biopašarą;

     3.      Kartu 1ml/1 L į geriamąjį vandenį ir 1 ml/1 Kg į pašarą.

Po penkių probiotiko naudojimo savaičių vidutinis kūno masės padidėjimas kontrolinėje tiriamojoje grupėje, probiotinio tirpalo, biopašaro, ir probiotinio tirpalo + biopašaro grupėse buvo atitinkamai: 864, 1,217, 1,207, 1,361 gramai, (Anjum ir kt., 2006). Kitą studiją, tikrinant probiotikų, kaip alternatyvos antibiotikams efektyvumą, atliko Safaloah ir Smith 1999 m. Broileriai, kurių pašaro 1 kg buvo 1 ml probiotikų, sumaišytų su antibiotikais, turėjo didžiausią svorio prieaugį lyginant su tais, kuriems nebuvo duodama jokių probiotikų ar antibiotikų. Netgi tie broileriai, kurie gavo probiotikų be antibiotikų, turėjo didelį svorio prieaugį. Būdami 42 dienų amžiaus, tiriamieji broileriai priaugo 2065,99 gramus, o tie broileriai, kuriems buvo į 1 kg pašaro dedama 1 ml probiotikų ir neduodama antibiotikų, priaugo 2091,70 gr. Taip pat, buvo užfiksuotas cholesterolio sumažėjimas (Safaloah ir Smith, 1999), fiksuojami ženklūs pozityvūs pokyčiai, gerinant pašarų bionaudingumą, sureguliuojant virškinimo mikroorganizmų veiklą, stiprinant imunitetą, kai įvedami probiotiniai mikroorganizmai, nors detalus probiotikų veikimo mechanizmas nebuvo nustatytas šiuose tyrimuose (Safaloah ir Smith, 1999).

 

1.2. Probiotikų panaudojimo palyginamasis vertinimas P.Korėjos paukštynuose.

Probiotikai masiškai naudojami JAV, Japonijos bei Pietų Korėjos paukštynuose. P.Korėjos paukštyne, kur buvo atliekamas probiotikų efektyvumo vertinimas, probiotikai buvo pridėti į pašarus ir į vandenį, siekiant padidinti natūralų azoto įsisavinimą paukščių organizmuose ir padidinti išmatų fermentacijos procesus, kurie sumažina amoniako susidarymą. Palyginamieji rezultatai apie amoniako koncentracijos (kvapo) sumažinimą, panaudojus probiotikus, pateikiami 1 lentelėje.

 

1 lentelė. Amoniako koncentracija paukštyno ore, ppm

Apdorojamas Neapdorota Apdorota EM Skirtumas, %
Vanduo 8,95 5,18 42,12
Pašaras 16,13 7,38 57,25

Probiotikais apdorojus paukščių pakratus 10-15 kartų sumažėjo amoniako išsiskyrimas, dėl amoniakinio azoto perėjimo į nitratinį azotą, tuo pačiu pagerėja ir gaunamų trąšų kokybė.

 

2. Probiotikų panaudojimas paukščių auginimui

Rekomendacijos pateikiamos su naujausiais šiuo metu naudojamais probiotiniais preparatais: ProbioStopOdor, ProbioHelp.

1. Pasiruošimas

 • išplauti patalpas ir visus įrenginius ProbioStopOdor ir vandens tirpalu 1:100 prieš 2 – 3 dienos;
 • paskleisti pakrato medžiagas 10-15 cm sluoksniu ir išpurkšti aktyvuotu ProbioStopOdor tirpalu;
 • įvesti į geriamą vandenį paukščiams ProbioHelp (1:1000) pirmosioms trims dienoms.

2. Viščiukų auginimas

 • viščiukų girdymui naudoti ProbioHelp vandeninį tirpalą santykiu 1:500 (pirmąsias 3 dienas santykis 1:1000);
 • patalpų bei paukščių dezinfekcijai purkšti ProbioStopOdor koncentruotą tirpalą, praskiestą vandeniu 1:5000 – 10 000;
 • virškinimo gerinimui naudokite smulkią skaldą, keramiką (geriau ceolitą) 1 % nuo lesalo masės;
 • pakratai, kuriuose atsirado blogas kvapas, purškiami ProbioStopOdor vandeniniu tirpalu 1:100 – 200;
 • žalieji daržovių lesalai turi būti apdoroti ProbioHelp vandeniniu tirpalu 1:1000.

 

3. Probiotikų panaudojimas vištoms dedeklėms (kiaušinių gamybai)

 • probiotikai produkuoja paukščių žarnyne antioksidantus, vitaminus, aminorūgštis (E vitaminai) padidina Omega3 rūgščių įsisavinimą;
 • mažina nuodingų medžiagų kiekį paukštyno ore (sumažina amoniako, merkaptanų, sulfidų išsiskyrimą);
 • šalina ligų sukėlėjus – e.coli, salmonalla, shigella clostridium – kiekį;
 • didina kiaušinių svorį;
 • didina lukšto atsparumą;
 • po 6-8 savaičių naudojimo stabilizuoja produkciją;
 • mažina mirtingumą.

4. Probiotikų panaudojimas broilerių auginime ekonominis palyginamasis vertinimas

2 lentelė. 30000 broilerių auginimo ciklas Korėjoje (optimalus broilerio svoris 1,6 kg)

Įprastinis pašaras Pašaras su EM Sutaupoma USD
Augimo tempas, % 87 96 724
Ligų likvidavimas, USD 931 238 693
Auginimo trukmė, d 38 35 3173
Patalpų apdorojimas 2427 1961 511

Viso

5032

 

3 lentelė. EM probiotikų naudojimo ligų kontrolei kaštai, 30000 broilerių auginimo cikle

Įprastinis pašaras Pašaras su EM
Sterilizavimas 97 97
Maitinimas 64 64
Antibiotikai 268 0
Coccidium prevencija 215 0
Gumburo prevencija 230 0
Dezinfekavimas 57 0
EM probiotikų tirpalas 0 77
Viso kaštų 931 (100 %) 238 (26 %)

paukst_pav1

1. Pav. Dedeklių apdorojimas EM probiotikų tirpalu.

paukst_pav2

2. Pav. Paukščių fermos apdorojimas iš išorės EM probiotikų tirpalu.

paukst_pav3

3. Pav. Broilerių apdorojimas EM probiotikų tirpalu.

paukst_pav4

4. Pav. Viščiukų apdorojimas EM probiotikų tirpalu.

5. BOKASHI pašarų priedas (probiotikais fermentuoti pašarai)

Pašaro ir siloso ruošimo nurodymai:

Mišinys

5% ProbioHelp,

1% melasos (žalios ir organinės, jei įmanoma),

94% švaraus vandens

Mišiniu apipurkškite pašarą, kuris bus nedelsiant suvartotas, arba sufermentuokite, kad galėtumėte laikyti ilgesnį laiką.

1.      Apipurkškite pašarą tiek, kad gautumėte maždaug 30 % drėgnumo mišinį (pabandykite suspausdami gniūžtę pašaro – jis turėtų iš karto sulipti, bet paliestas – sutrupėti).

2.      Mišinį sudėkite į didelės talpos dėžę (tiks ir plastikinis maišas arba kibiras) bei uždenkite dangčiu taip, kad talpa būtų uždengta hermetiškai. Tai sukuria anaerobines sąlygas, sąlygojančias fermentacijos pradžią. Mišinio vartyti nebūtina.

3.      Tegu mišinys fermentuojasi 3-5 savaites vasaros metu arba 7-10 savaičių žiemos metu. Po šio periodo paruoštas pašaras turėtų skleisti saldžiarūgštį kvapą.

4.      Reikiamas pH yra maždaug 5, o paruoštą pašarą geriausia sunaudoti kaip įmanoma greičiau. Jei vis dėlto pašarą reikia laikyti atsargoje, prieš tai paskleiskite jį ant plastikinio brezento ir leiskite visiškai išdžiūti. Tai apsaugos nuo tolesnės fermentacijos.

Dėl probiotikų panaudojimo paukštynuose, pašaruose ir vandenyje sumažinamas patogeninės mikrofloros kiekis, o tai duoda tokius rezultatus:

 • Sumažinamas ar net eliminuojamas antibiotikų naudojimas;
 • Sustiprinama imuninė sistema;
 • Pagerėja produkto kokybė.