BSA fermentavimas

BSA FERMENTAVIMAS (KOMPOSTAVIMAS SU PROBIOTINE MIKROFLORA)

Didžiausią praktiką Probiotikų kompozicijų panaudojimui BSA perdirbime turi japonai, nors šiuo metu jos naudojamos daugiau kaip 100 šalių. Fermentacijos proceso metu gautas produktas yra vadinamas BOKASHI.

Vienas iš didžiausių skirtumų fermentuojant su probiotine mikroflora yra tai, kad fermentacinis procesas, vykdomas probiotinės mikrofloros pagalba, yra anaerobinis, nereikalaujantis kompostuojamos masės vartymo arba aeravimo.

 

FERMENTAVIMAS (PŪDYMAS) SU PROBIOTINE MIKROFLORA

– Šio proceso metu neišsiskiria nemalonūs kvapai, nesusidaro nuodingų medžiagų apykaitos produktų, išlieka bioaktyvios medžiagos ir vitaminai.

– Ženkliai sumažėja darbo sąnaudos kompostuojant kaupuose, nes fermentacijos procesas yra anaerobinis

– Maistinės medžiagos (dauguma azoto) lieka komposte

– Atmosfera nėra užteršiama šiltnamio dujomis;

– Azotas komposte yra organinių junginių formoje ir lengvai mineralizuojamas dirvožemyje.

                                                                          Skirtumai tarp BOKASHI ir komposto

 

                                      BOKASHI

                                Kompostas

  – Fermentacijos Procesas anaerobinis;   – Fermentacijos procesas aerobinis;
  – Proceso trukmė – keletas savaičių;   – Proceso trukmė daug ilgesnė;
  – Subręsta žemesnėje temperatūroje;   – Aukštesnėje temperatūroje oksiduojasi dalis organikos, kuri pasišalina į atmosferą;
  – Po 6-8 savaičių – gatavas produktas;   – Brandinimas žymiai ilgesnis;
  – Sėklų daigumas sumažinamas fermentacijos metu;   – Sėklų daigumas mažinamas tik temperatūros dėka
  – Minimalus kvapas.   – Išsiskiria nemalonaus kvapo dujos – NH3, H2S; ir kt.
  – Santykis NO2 : NH3 yra 1:3. Azotinės medžiagos lieka    komposte   – Santykis NO2 : NH3 yra 1:16. Azotinės medžiagos patenka į išlakas

 

BOKASHI yra greit subręstantis kompostas, neturintis nemalonaus kvapo. Jis yra mikrobiologiškai aktyvus dirvoje, gerinantis fizinę, cheminę ir biologinę dirvožemio sudėtį.

BOKASHI panaudojimas:

  • didina derlių ir produktų kokybę;
  • gerėja dirvožemio mikrobiologinė būklė;
  • didėja humuso kiekis;
  • gerėja sąlygos daugintis sliekams;
  • skatina šaknų augimą;
  • didina augalų atsparumą ligoms;
  • vaisiuose susidaro žymiai daugiau antioksidantų , bioaktyvių substancijų, vitaminų ir t. t.;
  • ženkliai didėja produkcijos išlaikymo trukmė.

Fermentuoto produkto – pūdynio kokybės vertinamas atliekamas pagal komposto kokybės vertinimo rodiklius.