Select Page

Amoniako šalinimas

Amoniako išlakų šalinimas tvartuose panaudojant tvartų, pakratų, mėšlų apdorojime panaudojant enziminius – probiotinius preparatus

Intensifikuojant žemės ūkį, ženkliai didėja išlakų problema, jos pasireiškia neigiama įtaka žmogui, gamtai, dalyvauja „šiltnamio“ efekto susidaryme. Pagrindinės išlakos yra amoniakas, sieros vandenilis, anglies dioksidas ir metanas. Visos jos daro poveikį klimato kaitai. Lietuvoje gyvulininkystėje amoniako išsiskyrimas į aplinką sudaro 90% bendros amoniako emisijos. (Daugiausia amoniako išsiskiria į aplinką laikant galvijus (apie 50%, kiaules, paukščius ir kitus gyvūnus – 32%. Amoniako koncentracija tvartuose priklauso nuo ventiliacijos efektyvumo, sanitarinės būklės, gyvulių skaičiaus. Panaši padėtis ir su sieros vandenilio susidarymu, nes išlakų susidarymas vyksta mikrofloros pagalba. Sieros vandenilis susidaro dalyvaujant sierą redukuojančiai mikroflorai (SRM).

 

Žemės ūkyje šis išlakų susidarymas tai ne tik klimato kaita, tai problema ir gyvulių sveikatai, diskomfortas dirbantiems ir aplinkiniams gyventojams. Oro taršos poveikis žmogaus organizmui įvairus, jis priklauso nuo teršalų tipo, kiekio, nuo kitų teršalų koncentracijų ore, nuo individualaus kiekvieno žmogaus jautrumo, taip pat priklauso nuo teršalų poveikio trukmės (kaip ilgai individas būna užterštoje aplinkoje), o tai atitinkamai sukelia ūmius ar lėtinius sveikatos sutrikimus. Oro užterštumo poveikis tiek gyvūnų, tiek žmonių sveikatai sveikatai pasireiškia plaučių funkcijų pakenkimais, respiracinėmis ligomis, imuninės sistemos silpnėjimu ir kt. Dažniausi yra kvėpavimo sistemos pažeidimai, kurie pasireiškia tokiais simptomais kaip kosulys, nosies ir gerklės gleivinių dirginimas ir kitais.

 

Nemalonios gyvulininkystės fermos išlakos, aitrūs ir kenksmingi kvapai dažnai tampa gyventojų skundų priežastimi. Dažniausiai kvapais skundžiasi žmonės, gyvenantys prie gyvulininkystės kompleksų. Amoniakas yra pagrindinis atmosferos teršalas, jo emisija gali vykti visuose srutų bei mėšlo susidarymo, saugojimo bei paskleidimo etapuose, o emisijos intensyvumas labiausiai priklauso nuo aplinkos veiksnių, tai yra temperatūros, sezoniškumo, dirvožemio pH, ūkininkavimo sistemos, gyvulių laikymo, atliekų tvarkymo ir kt.

 

Ilgus metus pagrindinis tikslas mažinti amoniako ir sieros vandenilio išlakų koncentracijas fermose buvo ventiliacija ir išlakų išmetimas į atmosferą. Vėliau atsirado galimybės fermose valyti išmetamas išlakas (pagrinde amoniaką) cheminiais metodais, sorbciniais įrenginiais (JAV), skruberiais, biofiltrais (ES šalyse), mėšlo bei srutų laikymas hermetinėse talpose ir t.t. Tačiau besivystant biotechnologiniams procesams atsirado biotechnologiniai produktai iš esmės pakeičiantys tiek išlakų susidarymo, tiek jų šalinimo procesus. Buvo nustatyta kad amoniako, sieros vandenilio bei merkaptanų susidaryme dalyvauja sierą redukuojanti mikroflora. Japonijos mokslininkai nustatė kad šią daugeliu atveju patogeninę mikroflorą galime eliminuoti kita natūralia mikroflora – probiotikais arba jų metabolizmo produktu – enzimais. JAV bei Japonija išsprendė daugumą išlakų mažinimo problemų. Jau beveik dešimtmetis kai mes (AVAI) Lietuvoje bandome įvairias probiotines-enzimines kompozicijas tiek kvapų susidarymo prevencijai gyvūno organizme, tiek sprendžiant mėšlo bei srutų apdorojimą tvartuose, saugyklose, lagūnose, bei įterpimo į dirvą metu.

Net pats elementariausias patalpų (tvarto) apdorojimas specialia probiotine kompozicija iš esmės keičia amoniako susidarymo mechanizmą. Vykstant nitratinio ir amoniakinio azoto NO2:NH3 susidaryme mėšlo degradacijos procese panaudojant specialią mikroflorą ženkliai skirėsi amoniako išsiskyrimas.

Natūraliam procese NO2:NH3 = 1:16, panaudojus probiotikus NO2:NH3 = 1:3.

T.y. panaudojus vien tvarto apdorojimui-išpurškimui enzimines-probiotines kompozicijos tirpalu tvartus, galima sumažinti amoniako išsiskyrimą 5 kartus, tai vienas iš ekonomiškiausių metodų. Pvz. Vienos kiaulės užauginimui tvarte naudojant probiotines kompozicijas, augintojas papildomai išleis mažiau nei 1eur.

Šiandien mes esame ištyrę visa spektrą Japonijos, JAV, Europos enziminių-probiotinių kompozicijų, bei dalyvave sukuriant specifines enzimines-probiotines kompozicijas skirtas kiaulininkystės, paukštininkystės, kailinių žvėrelių ir t.t. tiek išlakų tiek gyvūnų sveikatinimo problemoms spręsti. Galime drąsiai teigti kad sumažinti amoniako, sieros vandenilio taršą gyvulininkystėje yra nesunkiai įgyvendinama priemonė.

Konsultantas Laurynas Balkė